Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Επιχειρήσεις

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού επιχείρησης στον τομέα της υγείας
23 Φεβρουαρίου, 2024
ΠΥΘeΙΑ – Κέντρο αριστείας για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας
9 Φεβρουαρίου, 2024
MYRMEX – Ανάπτυξη «έξυπνου» ρομποτικού συστήματος διανομής προϊόντων
7 Φεβρουαρίου, 2024
Smart Agro Hub – Ανάπτυξης οικοσυστήματος γνώσης, επιχειρηματικότητας και ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της αγροτικής παραγωγής
25 Ιανουαρίου, 2024
I4byDesign – Στήριξη μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών Industry 4.0
18 Ιανουαρίου, 2024
Teaching Factory Competence Center – Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της βιομηχανίας
20 Δεκεμβρίου, 2023
Architectural Aluminium Academy – Προώθηση της καινοτομίας και της τεχνικής αριστείας στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου
15 Δεκεμβρίου, 2023
Sboing4Real – Καινοτόμα τεχνολογία με εξελιγμένες δυνατότητες δρομολόγησης για την πλοήγηση GPS
12 Δεκεμβρίου, 2023
VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων
8 Δεκεμβρίου, 2023
GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19
30 Νοεμβρίου, 2023
Επανεκκίνηση λειτουργίας του Αρχοντικού Ναουμίδη στο Πήλιο με τη στήριξη του REACT EU
24 Νοεμβρίου, 2023
IntelTriage – Καινοτόμο σύστημα διαλογής και προτεραιοποίησης ασθενών για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία
20 Νοεμβρίου, 2023
Αποκατάσταση και αναβάθμιση του ανακτόρου του Μον Ρεπό στην Κέρκυρα
17 Νοεμβρίου, 2023
P&G Automation – Εκσυγχρονισμός βιομηχανικής επιχείρησης με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ
3 Νοεμβρίου, 2023
MEDNANOLEAT – Παραγωγή δερμάτων για ιατρικούς σκοπούς με χρήση υβριδικών νανοσωματιδίων
27 Οκτωβρίου, 2023
KAPTAIN S.A. – Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού επιχείρησης στη βιομηχανία συνθετικών κουφωμάτων
29 Σεπτεμβρίου, 2023
3BUILD – Καινοτόμες εφαρμογές στην τρισδιάστατη εκτύπωση κτηρίων
8 Σεπτεμβρίου, 2023
GOLD (Grape OLive Ditanny) – Έρευνα και καινοτόμος αξιοποίηση φυτών της ελληνικής βιοποικιλότητας
8 Σεπτεμβρίου, 2023