Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας
10 Μαΐου, 2024
wedo.insure – Εκσυγχρονισμός επιχείρησης στον τομέα της ασφάλισης
26 Απριλίου, 2024
NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
19 Απριλίου, 2024
myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας
12 Απριλίου, 2024
GreenPro – Διασφάλιση της υγείας μέσω της καινοτόμου παραγωγής antibiotic-free ορνίθιου κρέατος
5 Απριλίου, 2024
eSOLAR – Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας με στόχο την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας και των φωτοβολταϊκών συστημάτων
15 Μαρτίου, 2024
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού επιχείρησης στον τομέα της υγείας
23 Φεβρουαρίου, 2024
ΠΥΘeΙΑ – Κέντρο αριστείας για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας
9 Φεβρουαρίου, 2024
MYRMEX – Ανάπτυξη «έξυπνου» ρομποτικού συστήματος διανομής προϊόντων
7 Φεβρουαρίου, 2024
Smart Agro Hub – Ανάπτυξης οικοσυστήματος γνώσης, επιχειρηματικότητας και ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της αγροτικής παραγωγής
25 Ιανουαρίου, 2024
I4byDesign – Στήριξη μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών Industry 4.0
18 Ιανουαρίου, 2024
Teaching Factory Competence Center – Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της βιομηχανίας
20 Δεκεμβρίου, 2023
Architectural Aluminium Academy – Προώθηση της καινοτομίας και της τεχνικής αριστείας στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου
15 Δεκεμβρίου, 2023
Sboing4Real – Καινοτόμα τεχνολογία με εξελιγμένες δυνατότητες δρομολόγησης για την πλοήγηση GPS
12 Δεκεμβρίου, 2023
VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων
8 Δεκεμβρίου, 2023
GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19
30 Νοεμβρίου, 2023
Επανεκκίνηση λειτουργίας του Αρχοντικού Ναουμίδη στο Πήλιο με τη στήριξη του REACT EU
24 Νοεμβρίου, 2023
IntelTriage – Καινοτόμο σύστημα διαλογής και προτεραιοποίησης ασθενών για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία
20 Νοεμβρίου, 2023