Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

wedo.insure – Εκσυγχρονισμός επιχείρησης στον τομέα της ασφάλισης

Μέσω της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Βήμα», η ατομική επιχείρηση, wedo.insure, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής και ιδιωτικής ασφάλισης, έλαβε χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό της. Η δικαιούχος του προγράμματος επένδυσε σε ένα έργο, το οποίο συμπεριέλαβε την αγορά hardware και software και στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ψηφιακής προβολής, προγραμμάτων digital marketing, διαχείρισης πελατών και προσωπικού.

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος η εταιρεία υλοποίησε το επιχειρηματικό της σχέδιο, προϋπολογισμού 42.605,19 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 21.302,59 ευρώ  με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Η wedo.insure πέτυχε τον εκσυγχρονισμό της και βελτίωσε την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά, διευρύνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αξιοποιώντας εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας, ο οποίος οδήγησε στην αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εταιρεία κατάφερε να πετύχει βιώσιμους οικονομικούς δείκτες και συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, γνώσης και ποιότητας, που συνέβαλαν στον χαρακτηρισμό της συνολικής επένδυσης ως καλής πρακτικής.

Συγκεκριμένα, μέσω της χρηματοδότησης από το ΕΠΑΝΕΚ η wedo.insure προμηθεύτηκε εξοπλισμό ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τεχνολογικά εργαλεία, όπως Bar code readers, διαδραστικούς πίνακες, 3d εκτυπωτές κ.ά.  Επιπρόσθετα αναβάθμισε την ιστοσελίδα της, η οποία πλέον λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version. Παράλληλα χρησιμοποίησε εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (Customer relationship management ή CRM), καθώς και λογισμικού για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την αποδοτικότερη διαχείριση του προσωπικού της. Η wedo.insure χρησιμοποίησε επίσης και τις δυνατότητες χρηματοδότησης υπηρεσιών digital marketing (google ads, facebook ads) και κατάφερε να βελτιώσει την παρουσία της στα Κοινωνικά Δίκτυα.

Η εκπροσωπος της εταιρείας, Κατερίνα Χαραλαμπίδου, μιλώντας για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου, ανέφερε ότι «Είναι πολύ σημαντική η συμβολή των προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε υγιείς επιχειρήσεις που θέλουν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο παροχών σε εποχές οικονομικών δυσχερειών. Η άνθηση των επιχειρήσεων είναι δείγμα πολιτισμού και η συμβολή των προγραμμάτων  ΕΣΠΑ πολύτιμη».

 Ιστοσελίδα: wedo.insure

 

wedo.insure
Τομέας Παρέμβασης Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Εμπόριο
Περιφέρεια Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση Ψηφιακό Βήμα
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία Χαραλαμπίδου Αικατερίνη
Π/Υ 42.605,19 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη 21.302,59 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή 50%
Φορέας Υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ

 

26/04/2024

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Επιχειρήσεις

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο