Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Κατάρτιση-Ανθρώπινο δυναμικό

Κατάρτιση και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
16 Οκτωβρίου, 2023
Ενδυνάμωση δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα του περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος κατάρτισης
10 Μαρτίου, 2023
Οδικός χάρτης από το ΙΝΣΕΤΕ για την υποστήριξη του ελληνικού τουρισμού με νέες ψηφιακές τεχνολογίες
7 Οκτωβρίου, 2022
Το ΕΠΑνΕΚ στηρίζει την πρακτική άσκηση των σπουδαστών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας
2 Σεπτεμβρίου, 2022
Εργαστήριο πρόγνωσης & παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα από τo ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
10 Ιουνίου, 2022
Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ
3 Φεβρουαρίου, 2022