Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη μηδενική απόρριψη αλμόλοιπου. Συνδυάζοντας καινοτόμες μεμβράνες νανοδιήθησης (Nanofiltration – NF) και απόσταξης (Membrane Distillation – MD), οι οποίες διαμεσολαβούνται από μια διαδικασία εμπρόσθιας ώσμωσης (Forward Osmosis – FO), το έργο NAMED κατάφερε να πετύχει ένα επίπεδο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης των συστημάτων αφαλάτωσης, προωθώντας μία φιλική περιβαλλοντική προσέγγιση χαμηλού κόστους.

Το έργο «Ανάπτυξη Νανο-Μεμβρανών “Επόμενης Γενιάς” και οι Εφαρμογές τους σε Χαμηλής Ενέργειας Συστήματα Αφαλάτωσης Μεμβράνης με Μηδενική Απώλεια Υγρών» , με συνολικό προϋπολογισμό 342.450,00 και δημόσια δαπάνη 316.240,00 €, εντάχθηκε στην Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Μέσω της οικονομικής υποστήριξης, οι ερευνητές έλαβαν τους απαραίτητους πόρους για την πραγματοποίηση προηγμένων ερευνητικών εργασιών και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία με την προώθηση της ανταγωνιστικότητας στους εν λόγω ερευνητικούς τομείς.

Η γερμανική πλευρά, ένας εκ των δύο εταίρων του έργου, ανέλαβε την ευθύνη της παραγωγής των μεμβρανών, ενώ η ελληνική πλευρά κλήθηκε να τις εφαρμόσει. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο μιας καινοτόμου πιλοτικής διάταξης, η ελληνική πλευρά κατάφερε να χρησιμοποιήσει τις νέες μεμβράνες, εφαρμόζοντας τεχνικές προσρόφησης, διαπερατότητας, μικροσκοπίας και σκέδασης ακτίνων-Χ. Παράλληλα  εργάστηκε για την ανάπτυξη μιας εργαστηριακής πιλοτικής μονάδας, η οποία λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και συνδυάζει μεμβράνες χαμηλής πίεσης με μηδενική ή σχεδόν μηδενική απόρριψη άλατος.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το έργο NAMED, με την ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας του συστήματος αφαλάτωσης, συγκεντρώνει σημαντικά στοιχεία που αποτελούν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ενέργειας:

Συνεργασία και Διακυβέρνηση: Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εταίρων στάθηκε καθοριστική. Η κατανοητή κατανομή των ρόλων, όπως η παραγωγή των μεμβρανών από τη γερμανική πλευρά και η εφαρμογή τους από την ελληνική, διασφάλισε την ομαλή εκτέλεση και την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Καινοτομία και Ερευνητική Ανάπτυξη: Η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως οι μεμβράνες νανοδιήθησης, η διαδικασία εμπρόσθιας ώσμωσης, η χρήση νανοφυσαλίδων και η παραγωγή οξειδίου του γραφενίου από λιγνίτη, συνέβαλαν στη βελτίωση των διεργασιών αφαλάτωσης και τη μείωση της επίδρασης στο περιβάλλον.

Βιωσιμότητα και Οικονομική Αποδοτικότητα: Η επικέντρωση στη μηδενική απόρριψη άλατος (zero liquid discharge-ZLD) και η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης συνιστούν σημαντικά βήματα για τη βιωσιμότητα και την ταυτόχρονη οικονομική αποδοτικότητα των μεθόδων.

Αξιολόγηση Σκοπιμότητας: Το έργο NAMED, στηριζόμενο στη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας, αξιολόγησε αποτελεσματικά την οικονομική εφαρμοσιμότητα των επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας την επιλογή ενός βέλτιστου και αποδοτικού σεναρίου.

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση: Η τακτική παρακολούθηση των μεγεθών του έργου στη βάση των επιτυχημένων επιδόσεων εξασφάλισε την επίτευξη των στόχων και την προσαρμογή σε ενδεχόμενα προβλήματα. Συνολικά, ως καλή πρακτική, το έργο NAMED ανέδειξε με τον βέλτιστο τρόπο την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών αφαλάτωσης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, αλλά και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ιστοσελίδα: named.edu.gr

 

NAMED
Τομέας Παρέμβασης: Ενέργεια, Έρευνα-τεχνολογία
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Συντονιστής έργου: ΔΙΠΑΕ (π.ΤΕΙ ΑΜΘ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ)
Π/Υ:  342.450,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 316.240,00 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

 

 

19/04/2024

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα