Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023.

Το έργο αξιοποιεί το πολύ σημαντικό Ιερό της Δήμητρας και της Κόρης, μια από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις της χώρας με διεθνή εμβέλεια ήδη από την αρχαιότητα.

Στόχος του myEleusis είναι η μύηση του επισκέπτη στην αρχαία Ελευσίνα και τα μυστήριά της, προσφέροντάς του μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία. Ένα πολύπλευρο σύνολο σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων «αγκαλιάζουν» τον επισκέπτη εντός και εκτός του χώρου, υποστηρίζοντας παράλληλα το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής για την καταγραφή και τεκμηρίωση των κινητών και ακίνητων μνημείων της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με την ιστορικά δεδομένα που σχετίζονται με την περιοχή και το αντικείμενο του έργου, το Ιερό της Δήμητρας και της Κόρης σώζει κατάλοιπα από τη Μυκηναϊκή εποχή, ενώ αδιάλειπτη ήταν η χρήση του ως χώρου τέλεσης των Ελευσινίων Μυστηρίων. Η καθιέρωση της γιορτής ως αθηναϊκής, της έδωσε νέα πνοή, όπως και η ανέγερση νέων κτιρίων μετά την καταστροφή του χώρου από τους Πέρσες (480 π.Χ.). Στην τελευταία περίοδο ακμής, στα ρωμαϊκά χρόνια, αυτοκράτορες στόλισαν το ιερό με λαμπρά κτίσματα, ενώ η παρακμή ήρθε με το τέλος του 4ου αι. μ.Χ. Η συνεχής χρήση του ιερού και οι ανασκαφές ήδη από το 1812συνέβαλαν, ώστε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα διαφόρων φάσεων να συνυπάρχουν στον αρχαιολογικό χώρο.

Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές myEleusis.Map και Web, που συνιστούν τον διαδραστικό ψηφιακό χάρτη και την ιστοσελίδα του έργου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο κτίριο Αδάμ εντός του αρχαιολογικού χώρου, είναι διαθέσιμες οι εφαρμογές myEleusis.VM και .SG, δηλ. το εικονικό μουσείο και ένα παιχνίδι «σοβαρού σκοπού». Για τη χρήση στις προσωπικές συσκευές και κατά την περιδιάβαση στον αρχαιολογικό χώρο διατίθενται οι εφαρμογές myEleusis.AR, PS και GA, οι οποίες συνιστούν αντίστοιχα τις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας, την προσωποποιημένη αφήγηση και την παιγνιώδη εφαρμογή.

Το συνεργατικό πρόγραμμα myEleusis δημιούργησε σύγχρονες διαδραστικές προτάσεις εμπλουτισμού της επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας και συνέβαλε καίρια στην προβολή και ανάδειξη του εμβληματικού ελευσινιακού Ιερού. Μεταξύ των επιτευγμάτων του έργου συγκαταλέγεται η βράβευσή του με το πρώτο (GOLD) βραβείο στην κατηγορία Τουρισμός/Πολιτισμός των ΔΕΗ BITE Awards 2023.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καινοτόμο έργο στον πολιτισμό καθώς:

–  Δημιούργησε νέα δωρεάν διαθέσιμα διαδραστικά ψηφιακά συστήματα που μπορεί να αξιοποιήσει ο απομακρυσμένος και φυσικός επισκέπτης της αρχαίας Ελευσίνας, ώστε να «μυηθεί» στη μακραίωνη ιστορία και σημασία της.

–  Δημιούργησε μια πολύ επιτυχημένη συνεργατική σχέση μεταξύ του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής και των εταιρειών Communications & Information Technologies Experts Α.Ε. (CITE) και MENTOR, με ισότιμη σχέση και συμμετοχή στο έργο και με οφέλη που αποκόμισαν όλοι οι εταίροι.

–  Ενεργοποίησε έναν μεγάλο αριθμό πληθυσμού, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, με μια εκτεταμένη καμπάνια crowdfunding, που απέφερε πλούσιο υλικό προβαλλόμενο στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του.

–  Αξιοποίησε συνδυαστικά και συμπληρωματικά ένα σύνολο καινοτόμων τεχνολογιών, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του. Για πρώτη φορά είναι διαθέσιμες στον αρχαιολογικό χώρο εφαρμογές 3D ψηφιοποίησης και αποκατάστασης, επαυξημένης πραγματικότητας (AR), εικονικών μουσείων και τεχνικών παιγνιοποίησης, που βοηθούν τον επισκέπτη να προσεγγίσει πολύπλευρα το πολιτιστικό απόθεμα της Ελευσίνας.

–  Δημιούργησε ποιοτικές θέσεις εργασίας στον χώρο της έρευνας και συνέβαλε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, προβάλλοντας διεθνώς την πλούσια κληρονομιά της Ελευσίνας, ως τουριστικού προορισμού.

–  Ανέδειξε την πολιτιστική σημασία της Ελευσίνας, ενεργοποιώντας το επενδυτικό ενδιαφέρον στις πολιτιστικές υποδομές της με την παράλληλη προώθηση του αειφόρου τουρισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών.

–  Ενίσχυσε την κοινωνία της γνώσης με τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά του Ιερού, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους από όλο τον κόσμο να την εξερευνήσουν.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»/ ΙΕΛ Ξάνθης, με τη χρηματοδότηση που έλαβε για το έργο myEleusis, κατάφερε να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση και αξιοποίηση ενός συνόλου καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, με σκοπό τη διατήρηση και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της αρχαίας Ελευσίνας για τις επόμενες γενιές, αυξάνοντας ταυτόχρονα την τεχνογνωσία και εμπειρία του στον τομέα.

Το έργο  «myEleusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» με συνολικό προϋπολογισμό 650.645,08 ευρώ  και δημόσια δαπάνη 598.922,08 ευρώ υλοποιήθηκε μέσω της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ιστοσελίδα: myeleusis.com

 

myEleusis
Τομέας Παρέμβασης Πολιτισμός, Τουρισμός
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Πελοποννήσου
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Ξάνθης
Π/Υ 650.645,08  ευρώ
Φορέας Υλοποίησης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

 

12/04/2024

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα