Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ), μειώνοντας παράλληλα τη διασπορά ψεκαστικού νέφους σε οπωρώνες και αμπελώνες. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η δισπορά ψεκαστικού νέφους είναι ένα από τα κύρια προβλήματα στις εφαρμογές ψεκασμού που οδηγεί σε μεγάλη απώλεια ΦΠ και μειώνει την ομοιομορφία της κατανομής. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί αποφεύγοντας τις εφαρμογές ψεκασμού σε ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, όπως θυελλώδεις και βροχερές ημέρες, σε συνδυασμό με ένα σύστημα, που μπορεί να διαχειριστεί τη δόση ψεκασμού.

Με το EFFiSpray, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ένα σύστημα ψεκασμού μεταβλητού ρυθμού (VRA) για οπωρώνες και αμπελώνες, το οποίο εφαρμόζεται σε όλους τους ψεκαστήρες και υπολογίζει τη βέλτιστη δόση ψεκασμού για κάθε εφαρμογή. Επιπλέον, το EFFiSpray δημιουργεί ένα σύστημα πολλαπλών εργασιών, το οποίο παρέχει ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στις εφαρμογές ψεκασμού, ενώ παράλληλα υπόσχεται σημαντική μείωση της απώλειας ΦΠ έως και 50%, αύξηση της παραγωγής, αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30%.

Κατά την υλοποίηση του έργου δημιουργήθηκε μία ελεύθερα προσβάσιμη διαδικτυακή πλατφόρμα για την εκτίμηση των ιδανικών συνθηκών εφαρμογής του  ψεκασμού, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.effispray.gr/. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο υπολογίζει, βάσει καιρικών συνθηκών (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου), την ιδανική ημέρα και ώρα για τον ψεκασμό σε βάθος πέντε ημερών. Η προβολή της πρόβλεψης γίνεται μέσω ενός έγχρωμου διαδραστικού χάρτη, στον οποίο υποδεικνύεται βάσει χρωματικής διαφοροποίησης η καταλληλότητα των συνθηκών για ψεκασμό. Την πλατφόρμα έχουν χρησιμοποιήσει 15.000 Έλληνες χρήστες και 6.000 χρήστες από το εξωτερικό, ενώ παράλληλα 950 χρήστες από όλο τον κόσμο έχουν κατεβάσει και χρησιμοποιούν την Android εφαρμογή του EffiSpray.gr για την πρόβλεψη καταλληλότητας καιρικών συνθηκών για ψεκασμό.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το έργο EFFiSpray αποτελεί καλή πρακτική, καθώς δημιούργησε νέα προϊόντα και υπηρεσίες για την εταιρία AGENSO.  Παρόλο που αρχικά δημιουργήθηκε για να καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων παραγωγών, λόγω της μεγάλης απήχησης στο αγροτικό κόσμο και της θετικής επίδρασης που έχει στη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, στην αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της αγροτικής παραγωγής, όσο και στη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη χρήση φυτοφαρμάκων, το EFFiSpray διευρύνθηκε και πλέον είναι διαθέσιμο και σε αγορές του εξωτερικού, όπως την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Βραζιλία.

Επιπρόσθετα, λόγω της μεγάλης πρωτοτυπίας τους, οι μεθοδολογίες του EFFiSpray για την εκτίμηση των ιδανικών συνθηκών εφαρμογής ψεκασμού έχουν χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια άλλων ερευνητικών έργων του Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. OPTIMA, NOVATERRA κ.ά.) και έχουν ενσωματωθεί σε εμπορικά προϊόντα της εταιρίας AGENSO, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία σε αυτά, όπως π.χ. το ardeusi.gr, το οποίο είναι ένα σύστημα ευφυούς άρδευσης ακριβείας, και στο οποίο η μεθοδολογία καταλληλότητας των ψεκασμών έχει προστεθεί ως στοιχείο add-on. Τέλος, η φιλοσοφία και η μεθοδολογία πρόβλεψης του EffiSpray έχει υιοθετηθεί και χρησιμοποιείται και σε άλλα εργαλεία της AGENSO, όπως στο εργαλείο FireDanger (https://firedanger.gr/), το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από πολλούς Δήμους ανά την Ελλάδα.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί στο σημείο αυτό η σημαντική συμβολή του ΕΠΑνΕΚ, καθώς μέσω του Προγράμματος η εταιρία AGENSO κατάφερε και δημιούργησε νέα εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενίσχυσε την αναγνωρισιμότητα της σε παγκόσμιο επίπεδο, αύξησε τον κύκλο εργασιών της και συμμετείχε σε επιπρόσθετα ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Το έργο  «Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων – EFFiSpray» με συνολικό προϋπολογισμό 193.000,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 154.400,00 ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ιστοσελίδα: agenso.gr

 

EFFiSpray
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Συντονιστής Έργου: Agricultural and Environmental Solutions
Π/Υ: 193.000,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 154.400,00 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

 

21/06/2024

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και