Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο να αναδείξει το πώς η καινοτομία μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης των χωρών, οδηγώντας στη δημιουργία δράσεων, οι οποίες επηρεάζουν θετικά ποικίλες πρακτικές στην τοπική διοίκηση και στην τοπική πολιτική  κοινωνία. Ερευνητές από την Ελλάδα και τη Γερμανία, δύο χώρες με πολύ διαφορετικές συνθήκες, αξιοποίησαν τα παραδείγματα 10 καινοτόμων πόλεων (5 σε κάθε χώρα) για την πραγματοποίηση μιας εμπειρικής έρευνας αναφορικά με την επικοινωνιακή διάδραση μεταξύ των χωρών, η οποία οδήγησε στη διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης ως προς τις δυνατότητες ωφέλιμων αλλαγών.

Οι δύο ομάδες συνέλεξαν 2.889 τεκμήρια, όπως πρακτικά δημοτικών συμβουλίων, ρεπορτάζ στα ΜΜΕ, κείμενα πολιτικής, μελέτες, σχέδια κ.ά., και πραγματοποίησαν 173 δομημένες προφορικές συνεντεύξεις με τοπικούς δρώντες. Τα κείμενα αυτά αναλύθηκαν με το λογισμικό MAXQDA και με συγκεκριμένη μεθοδολογία που ανέπτυξαν από κοινού οι δύο ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας και της Γερμανίας, οι οποίες συναντήθηκαν κατ’ επανάληψη δια ζώσης, αλλά και διαδικτυακά, λόγω της περιόδου της πανδημίας Covid19.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε μία μεγάλη τελική εκδήλωση στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2021 με τη συμμετοχή επιστημόνων, αιρετών της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματιών, καθώς και εκπροσώπων υπουργείων και διπλωματικών αποστολών.

Στα αποτελέσματα του έργου CICI συμπεριλαμβάνονται:

– ένα επιστημονικό βιβλίο που εκδόθηκε στα Αγγλικά, στα Γερμανικά και στα Ελληνικά
– 4 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές
– κείμενα πολιτικής για τις δύο χώρες
– ένα εγχειρίδιο εφαρμογής οδηγιών καινοτομίας, το οποίο προσφέρει καθοδήγηση σε τοπικούς δρώντες, προκειμένου να γνωρίζουν τι χρειάζεται να ειπωθεί και πώς να επιτευχθεί η κοινωνική αποδοχή των ιδεών τους και η προώθηση των καινοτομιών στις πόλεις τους.

Οι εν λόγω καινοτομίες, καθώς οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου βελτίωσαν σημαντικά την κατάσταση αναφορικά με ορισμένες λειτουργίες των πόλεων, οι οποίες μελετήθηκαν (για την Ελλάδα η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Ελευσίνα, η Καλαμάτα και τα Χανιά), ενώ παράλληλα λειτούργησαν και ως παραδείγματα για άλλες πόλεις που αποφάσισαν να εισαγάγουν παρόμοιες καινοτομίες.

Τα οφέλη από ΕΠΑνΕΚ ήταν πολλαπλά. Εκτός από την οικονομική στήριξη, πραγματοποιήθηκε συνεργασία με ερευνητές, πανεπιστήμια και άλλους φορείς από τη Γερμανία, ενώ παράλληλα απασχολήθηκε νέο ερευνητικό δυναμικό με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των εμπειριών, των γνώσεων και των δεξιοτήτων του, αλλά και την εξοικείωση της Ελληνικής ερευνητικής ομάδας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη μεθοδολογία και την τεχνογνωσία αιχμής ως προς την έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες.

Το έργο «CICI  – Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις», με συνολικό προϋπολογισμό 349.950,00 € και δημόσια δαπάνη 329.950,00 €, εντάχθηκε στην Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Ιστοσελίδα: pspa.uoa.gr/ereyna/cici

 

CICI
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα-τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττική
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Π/Υ: 349.950,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 329.950,00 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

 

14/06/2024

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και