Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού επιχείρησης στον τομέα της υγείας

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ και χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 100.000,00 ευρώ.   Η επιχείρηση αξιοποίησε την επιδότηση για να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό της με προηγμένα μηχανήματα  οφθαλμολογικής εξέτασης, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό καλύτερες ιατρικές διαγνώσεις.  Παράλληλα η επιδότηση βοήθησε την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας ενός υπάρχοντος υπαλλήλου, ενώ προσέλαβε και ένα επιπλέον υπάλληλο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Πρόκειται για το  πρώτο ιδιωτικό οφθαλμολογικό κέντρο που ιδρύθηκε στο κέντρο της Αθήνας και λειτουργεί ήδη από το 1986, προσφέροντας σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες σε κάθε τομέα της οφθαλμολογίας.  Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του βασίζεται στο σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό που διαθέτει, στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των ιατρών και στην άρτια εξειδίκευση του προσωπικού.

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του με τη βοήθεια του ΕΠΑνΕΚ έχει οργανώσει μια σύγχρονη Οφθαλμοχειρουργική Μονάδα που ξεχωρίζει για τις υποδομές, την πρωτοποριακή τεχνολογία που διαθέτει και τις υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας της.  Επιπρόσθετα, στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του κέντρου χειρουργούνται καθημερινά περιστατικά που αφορούν το σύνολο των οφθαλμολογικών παθήσεων.

Οι δραστηριότητες όμως του κέντρου δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, αλλά επεκτείνονται και στο χώρο της εκπαίδευσης με την οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων συνεχούς μετεκπαίδευσης οφθαλμιάτρων στις σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις. Επιπλέον, η ύπαρξη και λειτουργία του ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο.  Για το σκοπό αυτό οργανώνονται δράσεις  με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων, οι οποίες πληρούν τις αξίες και προάγουν της άριστη λειτουργία του κέντρου στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ιστοσελίδα: eyecenter.gr

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τομέας Παρέμβασης: Υγεία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Ταμείο : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Π/Υ: 200.000,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 100.000,00 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 50%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

23/02/2024

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και