Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Αποκατάσταση και πολιτισμική αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων

Ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος μέσω της Δράσης «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του ΕΠΑνΕΚ, η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την ανακατασκευή του ανενεργού σχολικού κτιρίου και την αξιοποίησή του σε πολυχώρο πολιτισμού. Το κτίριο, που κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1930-1933 και αποτελεί αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής της εποχής, έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία για την πόλη των Σπάτων. Αποτελείται από δύο ορόφους και διαθέτει έξι μεγάλες αίθουσες και διαδρόμους επικοινωνίας, συνολικού εμβαδού 848,65 τ.μ.

Ο σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη του κτιρίου και η λειτουργική αξιοποίησή του ως δημοτικού πολυχώρου στο 80% και πλέον της επιφάνειάς του για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες προσφέρονται στους πολίτες χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Επιπλέον, ποσοστό 20% της επιφάνειας του κτιρίου διατίθεται για επιχειρηματική δραστηριότητα εκμισθούμενη σε ιδιώτη για υπηρεσίες αναψυκτηρίου και εστίασης.

Ειδικότερα, οι νέες χρήσεις του χώρου περιλαμβάνουν ενδεικτικά: α) τη στέγαση της δημοτικής βιβλιοθήκης, β) την έκθεση παρουσίασης της μεσογείτικης παραδοσιακής φορεσιάς και λοιπών παραδοσιακών λαϊκών αντικειμένων, γ) την αίθουσα έκθεσης και προώθησης τοπικών προϊόντων, δ) την αίθουσα παρουσίασης με ψηφιακά πολυμέσα της ιστορίας του τόπου και τουριστικών πληροφοριών και ε) την αίθουσα συναντήσεων και εκδηλώσεων. Στους ευρείς διαδρόμους του κτιρίου τοποθετούνται προθήκες και υποδοχές για μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις.

Η ανακατασκευή του κτιρίου και η πολιτισμική αξιοποίησή του καθιστούν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων σημείο αναφοράς στην πόλη και συντελούν στην εποικοδομητική  χρήση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου προς την κατεύθυνση της τόνωσης της επιχειρηματικής και κοινωνικής δραστηριότητας του τόπου.

Το έργο «Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου και επανάχρησή του ως πολυχώρου πολιτισμού» με συνολικό προϋπολογισμό 2.500.000,00 ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  με δικαιούχο τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος.

Ιστοσελίδα: spatapolixoros.gr

Διαβάστε περισσότερα για το έργο 

 

Αποκατάσταση και πολιτισμική αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων
Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός, Τουρισμός
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος.
Προϋπολογισμός Έργου: 2.500.000,00 ευρώ

 

 

12/03/2024

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το