Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. – Ποιοτικός εκσυγχρονισμός επιχείρησης μεταποίησης μετάλλων

Η ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. αποτελεί μια από τις πιο πρωτοπόρες και δυναμικότερες εταιρείες του κλάδου κατεργασίας και μεταποίησης μετάλλων, με μακρά ιστορία επτά δεκαετιών, η οποία ξεκινά με την ίδρυσή της από τον Γεώργιο Παγούνη στην Κοζάνη. Η εταιρεία απευθύνεται στον κατασκευαστικό κλάδο και καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες δόμησης, κάλυψης και φινιρίσματος του μεταλλικού ή σύμμεικτου έργου.

Στελεχωμένη με το πλέον ειδικευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και επανδρωμένη με πλειάδα νέων επιστημόνων, η ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για την παραγωγή νέων προϊόντων, σύγχρονο τμήμα μελετών και σχεδιασμού που δίνει λύσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών της, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα παραγωγής, εξοπλισμένα με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον.

Η επιχείρηση εντάχθηκε στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»  του ΕΠΑνΕΚ, με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 344.801,90 ευρώ και δημόσια δαπάνη 172.400,95 ευρώ με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Το έργο της ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. κρίθηκε ως έργο καλής πρακτικής τόσο σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, αλλά και ως αποτέλεσμα της επένδυσης, καθώς η επιχείρηση κατάφερε να ενδυναμώσει και να αναβαθμίσει την παραγωγική και οργανωτική της λειτουργίας μέσω της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών, οι οποίες αναβαθμίζουν συνολικά την λειτουργία της επιχείρησης και επιφέρουν μείωση του κόστους λειτουργίας, καθώς και της προμήθειας των καλουπιών που συνετέλεσαν στην αύξηση της γκάμας των προϊόντων της εταιρείας με θετικές επιπτώσεις στην αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων (κύκλος εργασιών, κέρδη, κ.ά.).

Η επιχείρηση υλοποίησε το επενδυτικό της σχέδιο σε τρεις άξονες με συγκεκριμένες δαπάνες σε κάθε έναν από αυτούς:

–  Αναβάθμιση και ολοκλήρωση των διοικητικών παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, εφαρμόζοντας σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας με κατάλληλο υλισμικό και λογισμικό. Η εταιρεία προμηθεύτηκε εξοπλισμό H/Y, Servers και εξοπλισμό δικτύου, ενώ παράλληλα εγκατέστησε το σύστημα Enterprise resource planning (ERP), το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία όλων των παραγωγικών, εμπορικών και διοικητικών διεργασιών της εταιρείας. Επιπλέον προμηθεύτηκε 3D λογισμικό Tekla για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών σχεδιασμού της επιχείρησης, σε κάθε στάδιο.

–  Αναβάθμιση των χώρων εργασίας με ταυτόχρονη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης και των συνθηκών εργασίας, μέσω της επίπλωσης των χώρων εργασίας για εργαζόμενους και πελάτες. Η εταιρεία επίσης εγκατέστησε συστήματα ανανέωσης αέρα, με εναλλάκτη θερμότητας στον χώρο των γραφείων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαμονής πελατών και συνεργατών.

–  Στοχευμένες παρεμβάσεις στον παραγωγικό εξοπλισμό για ευελιξία στην παραγωγή με την εισαγωγή νέων προϊόντων διασφάλιση της λειτουργίας και καλύτερο έλεγχο αυτής. Η εταιρεία προμηθεύτηκε καλούπια γραμμών παραγωγής πάνελ διαφόρων διαστάσεων, τα οποία αποτελούν βοηθητικό εξοπλισμό παραγωγής, ενώ παράλληλα ενσωμάτωσε και σύστημα διπλού κενού RotaBoy RB2 για την ανύψωση, περιστροφή και τοποθέτηση πάνελ.

Ιστοσελίδα: pagouni.gr

 

ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε.
Τομέας Παρέμβασης: Βιομηχανία – Μεταποίηση
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε.
Π/Υ: 344.801,90 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 172.400,95 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 50%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

31/05/2024

 

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Επιχειρήσεις

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο