Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Κατάρτιση-Ανθρώπινο δυναμικό

Οδικός χάρτης από το ΙΝΣΕΤΕ για την υποστήριξη του ελληνικού τουρισμού με νέες ψηφιακές τεχνολογίες
7 Οκτωβρίου, 2022
Το ΕΠΑνΕΚ στηρίζει την πρακτική άσκηση των σπουδαστών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας
2 Σεπτεμβρίου, 2022
Εργαστήριο πρόγνωσης & παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα από τo ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
10 Ιουνίου, 2022
Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ
3 Φεβρουαρίου, 2022