Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Search Results for: μουσείο

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας
12 Απριλίου, 2024
Δήλος – Αναβάθμιση του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου του νησιού
8 Νοεμβρίου, 2023
50.600 κινητά μνημεία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου ψηφιοποιούνται και προβάλλονται με τη συγχρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ
8 Σεπτεμβρίου, 2023
Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης – Ένα έργο μεγάλης σπουδαιότητας στον τομέα του πολιτισμού της Ελλάδας
21 Μαρτίου, 2023
Μουσείο Μαστίχας Χίου – Ένα σημαντικό έργο στον τομέα του πολιτισμού με έμφαση στην αειφορία ενός μοναδικού προϊόντος της Χίου
13 Ιουλίου, 2022
Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων – Ένα σημαντικό έργο στον τομέα του πολιτισμού
17 Ιουνίου, 2022
Στερέωση-Συντήρηση-Αναστήλωση-Ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών
5 Ιανουαρίου, 2024
Αποκατάσταση και αναβάθμιση του ανακτόρου του Μον Ρεπό στην Κέρκυρα
17 Νοεμβρίου, 2023
Ψηφιοποίηση κινητών μνημείων και ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων
30 Οκτωβρίου, 2023
Αναστήλωση και Συντήρηση των Μνημείων της Ακρόπολης – Εργασίες αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου της Αθήνας
5 Οκτωβρίου, 2023
ΜΑΝΤΟ – Αυτόνομη μετακίνηση στην πόλη για τους μη βλέποντες
23 Ιουνίου, 2023
Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Εμβληματικά μουσεία που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
17 Μαΐου, 2023
e- ΧΝΗΛΑΤΗΣ – Ανάπτυξη καινοτόμου πλατφόρμας τουριστικών διαδρομών και περιηγήσεων
12 Οκτωβρίου, 2022