Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Search Results for: μουσείο

Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης – Ένα έργο μεγάλης σπουδαιότητας στον τομέα του πολιτισμού της Ελλάδας
21 Μαρτίου, 2023
Μουσείο Μαστίχας Χίου – Ένα σημαντικό έργο στον τομέα του πολιτισμού με έμφαση στην αειφορία ενός μοναδικού προϊόντος της Χίου
13 Ιουλίου, 2022
Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων – Ένα σημαντικό έργο στον τομέα του πολιτισμού
17 Ιουνίου, 2022
ΜΑΝΤΟ – Αυτόνομη μετακίνηση στην πόλη για τους μη βλέποντες
23 Ιουνίου, 2023
Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Εμβληματικά μουσεία που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
17 Μαΐου, 2023
e- ΧΝΗΛΑΤΗΣ – Ανάπτυξη καινοτόμου πλατφόρμας τουριστικών διαδρομών και περιηγήσεων
12 Οκτωβρίου, 2022
Αναστήλωση και Συντήρηση των Μνημείων της Ακρόπολης – Εργασίες αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου της Αθήνας
3 Ιουνίου, 2022
Ψηφιοποίηση κινητών μνημείων και ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων
3 Μαΐου, 2022