Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Δήλος – Αναβάθμιση του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου του νησιού

Το νησί της Δήλου μαζί με το Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελούν εξ ολοκλήρου έναν εξαιρετικά σημαντικό και ιδιάζοντα κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, χωρίς σύγχρονη κατοίκηση και δόμηση, ο οποίος συνιστά έναν από τους κορυφαίους επισκέψιμους προορισμούς της χώρας στον τομέα του πολιτισμού, με έως και 2.000 επισκέπτες ημερησίως κατά τους μήνες αιχμής και ο οποίος συνδέεται με τα γειτονικά νησιά με πλωτά μέσα.

Η καινοτομία και η πρωτοτυπία από την υλοποίηση του έργου συνίσταται στο ίδιο το αντικείμενο της παρέμβασης, που διαμορφώνει και βελτιώνει υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού και συντηρεί και αναδεικνύει εμβληματικά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου σε έναν νησιωτικό τόπο χωρίς σύγχρονους οικισμούς με δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και με τεράστιες τεχνικές δυσκολίες εγκατάστασης σύνθετων εργοταξίων.

Το έργο με τίτλο «Δήλος – Ανοικτό Μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο», με συνολικό προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη 4.520.000,00 ευρώ, εντάχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο την «Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων».

Το έργο, παρά τις εγγενείς δυσκολίες που οφείλονται στις ιδιαιτερότητες της Δήλου, καθώς το νησί είναι ακατοίκητο, αδόμητο και είχε ως βασικό στόχο να αντιμετωπίσει την ταχέως προϊούσα φθορά των υποδομών και παράλληλα να εκτελέσει ευρείας κλίμακας επεμβάσεις για την ποιοτική αναβάθμιση της εικόνας του χώρου, του Μουσείου και των χώρων διαμονής του προσωπικού.

Με τη ριζική ανακαίνιση των υφιστάμενων καταλυμάτων και με την προσθήκη νέων προκατασκευασμένων οικίσκων επαυξήθηκαν και αναβαθμίστηκαν οι υποδομές διαμονής προσωπικού, στοιχείο που αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στο νησί, καθώς και για την ομαλή λειτουργία του χώρου και του Μουσείου.

Το κέλυφος του Αρχαιολογικού Μουσείου έχρηζε εκτεταμένων βασικών επισκευαστικών εργασιών, οι οποίες και πραγματοποιήθηκαν, ενώ ταυτόχρονα υλοποιήθηκε και ο εξοπλισμός των χώρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας με γραφεία, εργαστήριο συντήρησης, αποθήκες και χώρους υγιεινής. Με την εξασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων, στην επόμενη φάση του έργου θα ακολουθήσει και η αναβάθμιση της υφιστάμενης έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο έργο αναστήλωσης και ανάδειξης σημαντικών μνημείων, που περιλαμβάνει τον Ναό του Απόλλωνα και το Ιερό, την Παλαίστρα Γρανίτη, την Οικία Διαδούμενου, καθώς και άλλων περιοχών του αρχαιολογικού χώρου, όπως η Συνοικία Θεάτρου και Λίμνης, δίνοντας έμφαση σε νέα σημεία ενδιαφέροντος, ώστε να δημιουργηθεί μια δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης αυτού του κορυφαίου χώρου πολιτισμού.

Διαδρομές ΑΜΕΑ

Με την υλοποίηση του έργου η Δήλος κερδίζει σε νέες υπεραξίες. Βελτιώνεται το υλικό αποτύπωμα των μνημείων και διευκολύνεται η αδιαμεσολάβητη αντίληψη του επισκέπτη ως προς την πρόσληψη των μνημείων και του χώρου. Αναβαθμίζοντας το πολιτιστικό προϊόν της Δήλου, άμεσος είναι και ο θετικός αντίκτυπος στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας των γειτονικών κυκλαδίτικων νησιών, ενώ μείζονος σημασίας είναι και η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη ως απόρροια της ενίσχυσης του πολιτιστικού αποθέματος.

Επιπρόσθετα, με το έργο της Δήλου διατηρούνται αλλά και αυξάνονται οι θέσεις εργασίας σε  τομείς, όπως η φύλαξη και η διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και η ξενάγηση και οι πολυάριθμες τουριστικές υπηρεσίες που αναπτύσσονται γύρω από έναν από τους σημαντικότερους πολιτισμικούς προορισμούς της χώρας.

 

Δήλος – Ανοικτό μουσείο
Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός
Περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Π/Υ και ΔΔ έργου: 4.520.000,00 ευρώ (συν 2.805.979,50 ευρώ στη Β΄ Φάση)

 

08/11/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το