Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

P&G Automation – Εκσυγχρονισμός βιομηχανικής επιχείρησης με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ

Η P&G Automation, μια εταιρεία στον κλάδο της βιομηχανικής κατασκεύης, εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ και χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 198.200,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 80.000,00 ευρώ.

Η επένδυση της εταιρείας αφορά συγκεκριμένα στην κατασκευή και εμπορία ενός νέου καινοτόμου προϊόντος με χρήση θερμικής ενέργειας παραγόμενης  από αερολέβητα βιομάζας, που οδηγεί σε μείωση κατά 90% της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με την χρησιμοποιούμενη σήμερα ηλεκτρική ενέργεια σε εκτυπωτικές μηχανές.  Με τη χρήση του συστήματος  αυτού, η εξοικονόμηση πόρων για τους πελάτες της εταιρείας, αναλόγως της εγκατάστασης, προσφέρει μεγάλο οικονομικό όφελος.

Ειδικότερα, το συγκρότημα που κατασκευάστηκε περιλαμβάνει: τον καυστήρα, το αερόθερμο, τους αεραγωγούς, τα δοχεία μίξης θερμού-κρύου αέρα, τα εξαρτήματα σύνδεσης και τους αυτοματισμούς ρύθμισης. Επίσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, περιλαμβάνονται ενέργειες προβολής & προώθησης που αφορούν την αναβάθμιση της ιστοσελίδας της εταιρείας, καθώς και την σχεδίαση & εκτύπωση εντύπων.

Με την συμμετοχή της στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ η P&G Automation κατάφερε να πραγματοποιήσει σημαντικά οφέλη, όπως:

–  τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης,
–  την αύξηση της εξωστρέφειας,
–  τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, μέσω της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού (νέα τετρακέφαλη συγκολλητική μηχανή), ο οποίος είναι νέος, σύγχρονος και με τις καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά, εξασφαλίζοντας ομοιομορφία και σταθερή ποιότητα στο τελικό προϊόν.
–  την παραγωγή νέων και διαφοροποιημένων προϊόντων,
–  τον εξορθολογισμό των παραγωγικών διαδικασιών,
–  την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και
–  την προστασία του περιβάλλοντος με εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία επέρχεται ως αποτέλεσμα της προμήθειας του σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ωφελούμενος του έργου «Σήμερα, η επιχείρηση παράγει η ίδια όλα τα μεταλλικά μέρη και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία του καινοτόμου συγκροτήματός της, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει όσα παλαιότερα ανέθετε σε εξωτερικούς συνεργάτες».

Ιστοσελίδα: pgsa.gr

 

P&G Automation
Τομέας Παρέμβασης: Βιομηχανία – Μεταποίηση
Περιφέρεια: Στερεάς Ελλάδας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Ταμείο : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: P&G Αutomation Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Βιομηχανικών Αυτοματισμών & Εφαρμογών – Εισαγωγής & Εμπορίας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού
Π/Υ: 198.200,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 80.000,00 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

03/11/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού