Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

AGRICA ΙΙ – Ερευνητική υποδομή αλυσίδων αξίας από τον πρωτογενή αγροδιατροφικό τομέα μέχρι τον καταναλωτή

Η ερευνητική υποδομή AGRICA ΙΙ (AGrifood Research & Innovation Center of Aegean) ιδρύθηκε μέσω της συνεργασίας διαφορετικών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ελλάδα με τομέα εφαρμογής το αγροδιατροφικό οικοσύστημα. Κύριος στόχος της υποδομής είναι να προσφέρει υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας υψηλής ισχύος για την αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της δημιουργίας σύγχρονων, διεθνώς ανταγωνιστικών και καινοτόμων αλυσίδων αξίας διατροφικών προϊόντων.

Η AGRICA ΙΙ αποτελεί μια ερευνητική υποδομή, στην οποία, ήδη στη δεύτερη τριετή φάση της, απασχολούνται περισσότεροι από 60 ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η Υποδομή συνιστά έναν από τους βασικούς πυλώνες δημιουργίας εθνικών και διεθνών αλυσίδων αξίας του αγροδιατροφικού τομέα της περιφέρειας, μέσω της παροχής υπηρεσιών και ολοκληρωμένης ανάπτυξης προϊόντων.

Η στρατηγική της AGRICA ΙΙ συνοψίζεται στη φράση «από το χωράφι στο ράφι» (farm to fork), η σημασία της οποίας συνοψίζεται στη δημιουργία αλυσίδων αξίας από τον πρωτογενή τομέα έως τον καταναλωτή. Εστιάζει σε καλλιέργειες και εκτροφές μεγάλου ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα η καλλιέργεια ελιάς και η εκτροφή ψαριών και παράγει υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και των τελικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, αναζητούνται νέες ή παραδοσιακές πρώτες ύλες για να δημιουργηθούν καινοτόμα τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας ή να αναδειχθούν τα παραδοσιακά τρόφιμα και να βρουν μια θέση στα ράφια και στο τραπέζι καταναλωτών.

Τα έργα  «AGRICA II: Δίκτυο Αριστείας στην Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία», για το Νότιο και Βόρειο Αιγαίο αντίστοιχα, με συνολικό προϋπολογισμό 1.178.162,65 ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κύριο στόχο των έργων αποτέλεσε η ενίσχυση των εργαστηριακών  υποδομών και της αριστείας στο χώρο της αγροδιατροφής του ερευνητικού ιστού των νησιών του Αιγαίου, ενώ παράλληλα έλαβε χώρα η συνεργασία δεκατριών ερευνητικών εργαστηρίων από έξι τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα που αφορούν τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της αγροδιατροφής. Εφαρμόστηκαν ολιστικές προσεγγίσεις μελέτης για την αποτύπωση των αλυσίδων παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων, την αποτίμηση της ποιότητά τους, αλλά και για τη δημιουργία γνώσης για την βελτίωσή και την δημιουργία νέων προϊόντων.

Ορισμένα από τα σημαντικότατα αποτελέσματα και οφέλη που προέκυψαν από την ερευνητική υποδομή AGRICA ΙΙ συνοψίζονται στα εξής:

–  Δημιουργήθηκαν νέες υπηρεσίες για την ανάλυση, ιχνηλασιμότητα και αισθητηριακό έλεγχο νησιωτικών προϊόντων και μελετήθηκαν πρώτες ύλες τυροκομικών προϊόντων, αγροτικά παραπροϊόντα ως πηγή πρώτων υλών και νέα στελέχη μικροβίων για βιοτεχνολογικές εφαρμογές.
–  Διερευνήθηκε η δυνατότητα της επίδραση του τύπου διαχείρισης του υπο-ορόφου των ελαιώνων στον πληθυσμό του κυριότερου εχθρού της ελιάς, του δάκου. To αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου, το οποίο προάγει τη βιώσιμη γεωργία, μέσω της παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, ώστε να ενισχυθούν μακροπρόθεσμα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Με άξονα τις τοπικές ιδιαιτερότητες του τόπου εφαρμογής και σε συνδυασμό με την χαρτογραφική εφαρμογή FarmGeoBalance που υποστηρίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση ελαιώνων, δημιουργείται η δυνατότητα για την ευκολότερη λήψη της πιστοποίησης του παραγόμενου προϊόντος.
–  Παράχθηκαν και μελετήθηκαν εκχυλίσματα από μικροοργανισμούς του υδάτινου περιβάλλοντος με σημαντική βιοδραστικότητα που αποτελούν πολλά υποσχόμενες πρώτες ύλες για παραγωγή προϊόντων στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα.
–  Δημιουργήθηκαν νέα προϊόντα όπως εμβόλια για την υγεία των ψαριών και προϊοντική σειρά τροφίμων εμπλουτισμένη με εκχυλίσματα ισχυρής αντιοξειδωτικής δράσης που περιελάμβανε τραχανά γαρίδας, κριτσίνια λάδανου, αλμυρές μπάρες τομάτας Λήμνου, μαγιονέζα γλυκάνισου, μπισκότα κίτρινης κολοκύθας, και μπουκιές γιαουρτιού σταφυλιού και φράουλας. Επιπρόσθετα παράχθηκε ταχίνι εμπλουτισμένο με αντιοξειδωτικά λημνιού σταφυλιού, δημιουργήθηκε συσκευασία με χρήση νανοσωματιδίων από απόβλητα ελαιουργείου, αξιολογήθηκαν και αναδείχθηκαν τρόφιμα και βότανα της διατροφής του Αιγαίου και τέλος δημιουργήθηκε η επωνυμία «Kaloriziko», λογότυπο και συσκευασία για την προϊοντική σειρά των παραγόμενων τροφίμων.

Ιστοσελίδα: dictuoagrica.eu

 

AGRICA II
Τομέας Παρέμβασης:  Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Π/Υ έργου: 1.178.162,65 ευρώ
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

15/11/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα