Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Αποκατάσταση και αναβάθμιση του ανακτόρου του Μον Ρεπό στην Κέρκυρα

Στην ευρύτερη έκταση του αρχαιολογικού χώρου της Παλαιόπολης στην Κέρκυρα και σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από την πόλη βρίσκεται το καταπράσινο κτήμα του Μον Ρεπό. Το κτήμα, που εδράζεται στον λόφο της Ανάληψης, καλύπτει 258 στρέμματα βλάστησης και περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό ανάκτορο με θέα στη θάλασσα και σημαντική ιστορική αξία.

Το έργο  «Μον-Ρεπό – Ενίσχυση εμπειρίας χρήστη και πολιτισμικής καινοτομίας μέσω βιωματικής διεύρυνσης γνώσης με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας –» με συνολικό προϋπολογισμό 640.000,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 578.000,00 εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας: Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το συγκεκριμένο έργο είχε ως στόχο την ανάδειξη των επιδεικτικών εγκαταστάσεων του Μον Ρεπό σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να μπορούν οι επισκέπτες του να αποκτήσουν το βίωμα της «πολιτισμικής εμπειρίας» μέσα από την καινοτόμο, τεχνολογική προσέγγιση, αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Στο πλαίσιο του έργου αξιοποιήθηκε και το αντίστοιχο μουσείο και ο περιβάλλων χώρος του Μον Ρεπό, με την παράλληλη αξιοποίηση των ποικίλων δυνατοτήτων της Επαυξημένης Πραγματικότητας/Augmented reality AR.

Στο περιβάλλον του κτήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες που εντάσσουν τον επισκέπτη σε αυτό, δίνοντας τη δυνατότητα να «περπατά» μέσα στον τρισδιάστατο χώρο σε διάφορες στιγμές της ιστορίας του. Παράλληλα, μέσα από διάφορα παιχνίδια σοβαρού σκοπού ο επισκέπτης «παίζει» με τις σωστές μεθόδους συντήρησης του μνημείου, ενώ ένα προσωποποιημένο κυνήγι θησαυρού, μέσα από την αναζήτηση των διαφόρων στοιχείων φέρνει σε επαφή τον ενδιαφερόμενο με δεδομένα της παλαιότερης, αλλά και της νεότερης ιστορίας της περιοχής.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός Workspace/Open Lab με ειδικότητες που ασχολούνται με την ανάδειξη του μνημείου και με τις οποίες έρχονται σε επαφή μαθητές, φοιτητές ή και νέοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να δουν σε πραγματικές συνθήκες τη δουλειά έμπειρων επαγγελματιών και να «συμμετέχουν» εικονικά στις διαδικασίες.

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει εξοπλισμό στη διάθεση των επισκεπτών (π.χ. tablets), ο οποίος βοηθά να ζωντανεύουν με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας/Augmented reality AR στιγμές από τη ζωή των αντικειμένων σε παλαιότερες εποχές. Επιπρόσθετα, παρέχεται στους μία μοναδική εμπειρία αλληλεπίδρασης, ενισχύεται η πολιτιστική κατανόηση και ενθαρρύνεται η συμμετοχή των επισκεπτών, γεγονός που εμπεριέχει πολλά οφέλη και τεκμηριώνει τη διάσταση του έργου ως Καλή Πρακτική.

Ο δικαιούχος του έργου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Με την υποστήριξη του ΕΠΑνΕΚ καταφέραμε να αναπτύξουμε το έργο  που επέτρεψε στους επισκέπτες να αλληλεπιδρούν εμπειριακά με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Η χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας και των τεχνολογιών mobile εφαρμογών έδωσε τη δυνατότητα να προσελκύσουμε περισσότερους επισκέπτες στο μνημείο, να ενισχύσουμε την εκπαίδευση και να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο, πολιτιστικό περιβάλλον που ωφελεί την τοπική κοινότητα και προάγει την πολιτιστική κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές».

 

Μον-Ρεπό
Τομέας Παρέμβασης Τουρισμός, Πολιτισμός
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου
Π/Υ 640.000,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη 578.000,00 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

 

17/11/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού