Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΜΑΝΤΟ – Αυτόνομη μετακίνηση στην πόλη για τους μη βλέποντες

Το έργο ΜΑΝΤΟ «Καινοτομικές Εφαρμογές Ψηφιακού Συνοδού Αυτόνομης Πλοήγησης για μη Βλέποντες» ανέπτυξε και επικύρωσε δύο σημαντικές εφαρμογές, οι οποίες φιλοδοξούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα προσβασιμότητας των τυφλών στην καθημερινότητά τους και να διευκολύνουν την προσέγγιση σε πολιτιστικούς και άλλους φορείς.

Το έργο στοχεύει στην ανεξαρτησία της  κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής στους μη βλέποντες, συμβάλλοντας παράλληλα στην εκπαίδευση και προετοιμασία δημόσιων και ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων, οι οποίοι θα μπορούν να φιλοξενούν τον ειδικό αυτό πληθυσμό. Η εφαρμογή του περιλαμβάνει άτομα όλων των ηλικιών και αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το ΜΑΝΤΟ, με συνολικό προϋπολογισμό 331.412,18 ευρώ και δημόσια δαπάνη 292.152,18 ευρώ  είναι έργο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η πρώτη εφαρμογή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ΜΑΝΤΟ αφορά στην όραση τυφλής διαδρομής (Blind Route Vision) και αποτελεί μία εξαιρετικής ακρίβειας πεζή αυτόνομη πλοήγηση του τυφλού στην πόλη. Η εφαρμογή λειτουργεί σε smartphone για την αξιοποίηση της υπηρεσίας χαρτών και την πλοήγηση με φωνητικές οδηγίες και υποστηρίζεται από έναν εξωτερικό μικροελεγκτή GPS μεγάλης ακρίβειας και από έναν αισθητήρα υπερήχων για την αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας δυνατή την αποφυγή εμποδίων κατά μήκος της πορείας του τυφλού. Ο τυφλός αλληλεπιδρά φωνητικά με την εφαρμογή, καθώς και με ειδικά κουμπιά αφής για την επιλογή προορισμών και άλλων διαθέσιμων λειτουργιών.

Πρόσθετες λειτουργίες του Blind RouteVision περιλαμβάνουν τον συγχρονισμό της με τους φωτεινούς σηματοδότες και την αξιοποίηση πληροφοριών τηλεματικής του ΟΑΣΑ για δρομολόγια και στάσεις αστικών συγκοινωνιών, καθώς και για τη διαμόρφωση σύνθετων διαδρομών που δύνανται να περιλαμβάνουν και μετακινήσεις εκτός των πεζών υποδιαδρομών. Παράλληλα καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή και απάντηση κλήσεων, η επείγουσα ενημέρωση οικείων για την τρέχουσα θέση του τυφλού σε περίπτωση ανάγκης, η λήψη πληροφοριών καιρού για κατάλληλη ένδυση κ.ά.

Στο πλαίσιο του έργου έχει υλοποιηθεί υποστηρικτικά και μία καινοτομική λειτουργία οπτικής πληροφόρησης του τυφλού σε πραγματικό χρόνο με τεχνολογίες βαθιάς μηχανικής μάθησης. Η τεχνολογία αυτή περιλαμβάνει εξαιρετικά ανταγωνιστικά καινοτόμα χαρακτηριστικά έναντι των πιο διαδεδομένων εφαρμογών διεθνώς και η χρήση της θα επιτρέψει στους Έλληνες και στους ανά τον κόσμο μη βλέποντες να μπορούν να έχουν μία αποτελεσματική εφαρμογή υποβοήθησης των μετακινήσεών τους.

Η δεύτερη εφαρμογή, Blind MuseumTourer αφορά την αυτόνομη ξενάγηση και πλοήγηση τυφλών και αμβλυώπων σε Μουσεία με smartphone και αποσκοπεί να μετεξελιχθεί μελλοντικά, βελτιώνοντας την πρόσβαση των τυφλών σε δημόσιους πολυχώρους. Η εφαρμογή περιλαμβάνει ένα προηγμένο σύστημα εντοπισμού θέσης μεγάλης ακρίβειας σε εσωτερικούς χώρους με την χρήση των αδρανειακών αισθητήρων των smartphone, αξιοποιώντας συμπληρωματικά αισθητήρες γειτνίασης, οι οποίοι τοποθετούνται στον χώρο των Μουσείων. Η εν λόγω τεχνολογία λειτουργεί πιλοτικά στο Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών στην Καλλιθέα -ένα από τα 5 απτικά μουσεία παγκοσμίως- για τη δημιουργία μιας νέας «καλής πρακτικής» ηχητικής ξενάγησης, με στόχο την απόλυτη πρόσβαση και αυτονομία των τυφλών επισκεπτών στο χώρο.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι εφαρμογές του έργου αξιολογούνται και βελτιώνονται συνεχώς με συνεχή ανατροφοδότηση από τους τυφλούς χρήστες για προσαρμογές και βελτιώσεις, αποσκοπώντας στην εξέλιξή τους τους σε απόλυτα χρηστικά εργαλεία. Απώτερος στόχος είναι η επικοινωνία και η ευρεία διάθεσή τους στην κοινότητα των μη βλεπόντων για την επέκταση των θετικών αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς του καθημερινού βίου, τη σταδιακή άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των χρηστών.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου έχουν δημοσιευθεί σε δεκάδες άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η κατοχύρωση των πρωτότυπων καινοτομικών αποτελεσμάτων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office, τα οποία αφορούν α) στον μηχανισμό ακριβούς πλοήγησης, β) στη διάσχιση διαβάσεων με φωτεινό σηματοδότη και γ) στη χαρτογράφηση εσωτερικών χώρων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος «Η δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ υποστήριξε την υλοποίηση ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου που επιτρέπει σε τυφλούς ΑμΕΑ στην Ελλάδα και διεθνώς να μετακινούνται αυτόνομα με ακρίβεια και ασφάλεια στην πόλη και σε εσωτερικούς πολυχώρους. Η χρηματοδότηση της δράσης ήταν καθοριστική για την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου και την παραγωγή σημαντικής καινοτομίας που επεκτείνει την τρέχουσα στάθμη της τεχνολογίας διεθνώς».

Ιστοσελίδα: manto.ds.unipi.gr

 

ΜΑΝΤΟ
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία, Πολιτισμός
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Συντονιστής Έργου: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς
Π/Υ: 331.412,18 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 292.152,18 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

23/06/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Επιχειρήσεις

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το