Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

TECHNOCAN – Ποιοτική αναβάθμιση και αύξηση της εξωστρέφειας με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Η εταιρεία TECHNOCAN Α.Ε. ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό την παραγωγή λευκοσιδηρών και πλαστικών δοχείων που προορίζονται για την συσκευασία ποικίλων προϊόντων όπως ελαιόλαδο, τρόφιμα, χρώματα, χημικά, aerosol και διακοσμητικά είδη. Η TECHNOCAN εντάχθηκε στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»  του ΕΠΑνΕΚ, με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 200.000,00 ευρώ με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρουw

H εταιρεία απέκτησε μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην ποιοτική της αναβάθμιση με την προμήθεια συγχρόνων και απόλυτα εξειδικευμένων μηχανών παραγωγής, απαραίτητων για την περαιτέρω οικονομική της ανάπτυξη.  Συγκεκριμένα, η TECHNOCAN απέκτησε α) ένα σύγχρονο μηχάνημα διαμόρφωσης πάτων και καπακιών για τη γραμμή παραγωγής δοχείου 17 λίτρων, κόστους 361.500 ευρώ, β) έναν μαγνητικό ιμάντα μεταφοράς, κόστους 2.900 ευρώ και γ) δύο καλούπια πάτου και καπακιού κόστους, 35.600 ευρώ.

Το συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής «προ-γυρίζει» τα ίσια καπάκια που λαμβάνει από την πρέσα, ώστε να μην είναι κοφτερές οι άκρες τους και στη συνέχεια επικολλά ένα λάστιχο στεγανοποίησης στην άκρη της περιφέρειάς τους, θερμαίνοντάς το για να μπορεί να «ψηθεί» και να στερεοποιηθεί.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος καθετοποιείται πλήρως η παραγωγή ενός νέου προϊόντος, το οποίο απευθύνεται σε παραγωγούς – τυποποιητές λαδιού και τυροκομικών προϊόντων, αυξάνοντας σημαντικά τη ζήτηση στην αγορά. Μέσω της επένδυσής της, η εταιρεία διαθέτει πλέον σε υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικό κόστος μια πλήρη γκάμα λευκοσιδηρών δοχείων, που καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των πελατών της στον κλάδο των τροφίμων.

Η προμήθεια του εξοπλισμού της TECHNOCAN μέσω του ΕΠΑνΕΚ, ως μέρους μιας ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής, συμβάλλει στην αναβάθμισή της και στη διεύρυνση της υφιστάμενης παραγωγικής της βάσης, ενώ ταυτόχρονα ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι απόλυτα συμβατός και με τους στόχους που θέτει η Δράση του Ποιοτικού Εκσυγχρονισμού.

Το νέο παραγωγικό σύστημα είναι καινοτόμο και τοποθετεί την επιχείρηση στην αιχμή της εν λόγω τεχνολογίας, συνεισφέροντας ουσιαστικά στη βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων και των διαδικασιών της παραγωγής. Παράλληλα καθίσταται δυνατή και η συμμόρφωσή της με τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που θέτουν οι μεγάλοι πελάτες-βιομηχανίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τους οποίους αυτή συνεργάζεται επί σειρά ετών. Η εν γένει ενδυνάμωση της θέσης της επιχείρησης σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και διεθνοποιημένη αγορά εξασφαλίζει συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα και αυξάνει παράλληλα τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, καθώς και την βελτίωση της κερδοφορίας της.

Ιστοσελίδα: technocan.com

TECHNOCAN
Τομέας Παρέμβασης: Βιομηχανία – Μεταποίηση
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: TECHNOCAN A.E. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Π/Υ: 400.000,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 200.000,00 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

23/06/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το