Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ιστορίες επιτυχίας στην αξιοποίηση των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Δείτε τα εμβληματικά συγχρηματοδοτούμενα έργα, τις καινοτόμες starts ups, τα επιτεύγματα των χρηματοδοτικών εργαλείων και την πολύτιμη συνδρομή των Διαρθρωτικών Ταμείων στις επιχειρήσεις.

Έργα Υποδομών

Κατάρτιση-Ανθρώπινο δυναμικό

Επιχειρήσεις

Ενισχύσεις Covid19

Ταμεία

Σύνολο Έργων

Πρόσφατα Έργα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού επιχείρησης στον τομέα της υγείας

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού επιχείρησης στον τομέα της υγείας

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ και χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ και δημόσια...

MYRMEX – Ανάπτυξη «έξυπνου» ρομποτικού συστήματος διανομής προϊόντων

Η εταιρεία MYRMEX κατάφερε να δημιουργήσει ένα επαναστατικό σύστημα για την αυτόματη παράδοση online παραγγελιών (click & collect) για είδη που διακινούνται από αλυσίδες supermarket. Το επιχειρηματικό αυτό μοντέλο βοήθησε σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας...

Smart Agro Hub – Ανάπτυξης οικοσυστήματος γνώσης, επιχειρηματικότητας και ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της αγροτικής παραγωγής

Η εταιρεία Smart Agro Hub είναι ένα Κέντρο Ικανοτήτων στον τομέα της ευφυούς γεωργίας, το οποίο αποτελεί μία νέα, φιλόδοξη και δυναμική πρωτοβουλία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη σύμπραξη 12 ακόμη καινοτόμων εταιρειών αγροτεχνολογίας, εφοδιαστικής αλυσίδας,...

I4byDesign – Στήριξη μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών Industry 4.0

Το Κέντρο Ικανοτήτων I4byDesign αποτελεί έναν συνεργατικό σχηματισμό, στον οποίο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και 23 ακόμη ιδιωτικές εταιρίες. Οι εταιρίες αυτές είναι στην πλειοψηφία τους πάροχοι τεχνολογίας (technology...

Στερέωση-Συντήρηση-Αναστήλωση-Ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών

O Αρχαιολογικός χώρος των Αιγών αποτελεί Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς εγγεγραμμένος στον κατάλογο της UNESCO και περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά και διεθνώς γνωστά ευρήματα του 20ου αιώνα. Μέσω του έργου του ΕΠΑνΕΚ...

Teaching Factory Competence Center – Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της βιομηχανίας

Το Teaching Factory Competence Center αποτελεί ένα  Κέντρο Ικανοτήτων, το οποίο βασίζεται σε ένα συνεργατικό μοντέλο βιωματικής κατάρτισης, με σκοπό να υποστηρίξει την βιομηχανία  στην ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων των επιχειρήσεων...

e-Aegean CulTour – Ερευνητική υποδομή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος στο Αιγαίο

Το έργο e-Aegean CulTour αποτελεί μία ερευνητική υποδομή που αναπτύσσεται σε τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και περιλαμβάνει το σύνολο του έμψυχου και άψυχου υλικού, το οποίο στοχεύει να συμβάλει στην στήριξη της καινοτομίας και της έρευνας, στην ενθάρρυνση της...

Architectural Aluminium Academy – Προώθηση της καινοτομίας και της τεχνικής αριστείας στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου

Η Architectural Aluminium Academy (ΑΑΑ) είναι  ένα Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στον κλάδο των Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου, με σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Ακαδημία συνιστά έναν οργανισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της...

Sboing4Real – Καινοτόμα τεχνολογία με εξελιγμένες δυνατότητες δρομολόγησης για την πλοήγηση GPS

Η SBOING αποτελεί μια πρωτοποριακή, συνεργατική τεχνολογία Web-2.0 / Web-3.0 για τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή δεδομένων κίνησης και για την παροχή βελτιωμένων δυνατοτήτων δρομολόγησης για την πλοήγηση GPS. Ειδικότερα, η  SBOING υλοποιεί μια διεθνώς...

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για αρχιτεκτονικές και ναυτιλιακές εφαρμογές, η εταιρεία παράγει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών με...

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. To 2013 ιδρύθηκε το GYM WAY CROSS και το 2017 το GYM WAY...
ΠΥΘeΙΑ – Κέντρο αριστείας για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας

ΠΥΘeΙΑ – Κέντρο αριστείας για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας

Το όραμα του Κέντρου Ικανοτήτων ΠΥΘeΙΑ είναι η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων στους κλάδους της υγείας και της εκπαίδευσης των υπηρεσιών υγείας προς ασθενείς, επαγγελματίες, κοινότητες και επιχειρήσεις. Aποτελεί μια σύμπραξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων...

Τομείς Παρέμβασης 

Εμβληματικά Έργα

Υποδομές

Επιχειρήσεις

Ταμεία

Κατάρτιση-Ανθρώπινο δυναμικό

Ενισχύσεις COVID-19

Start -Ups

EquiFund

Έρευνα – Τεχνολογία

Τουρισμός

Πολιτισμός

React EU

Χρήσιμα Links