Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ιστορίες επιτυχίας στην αξιοποίηση των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Δείτε τα εμβληματικά συγχρηματοδοτούμενα έργα, τις καινοτόμες starts ups, τα επιτεύγματα των χρηματοδοτικών εργαλείων και την πολύτιμη συνδρομή των Διαρθρωτικών Ταμείων στις επιχειρήσεις.

Έργα Υποδομών

Κατάρτιση-Ανθρώπινο δυναμικό

Επιχειρήσεις

Ενισχύσεις Covid19

Ταμεία

Σύνολο Έργων

Πρόσφατα Έργα

OMIC-ENGINE – Ανάδειξη της Συνθετικής Βιολογίας σε βασικό μοχλό ανάπτυξης και διαμόρφωσης της βιο-οικονομίας στην Ελλάδα

OMIC-ENGINE – Ανάδειξη της Συνθετικής Βιολογίας σε βασικό μοχλό ανάπτυξης και διαμόρφωσης της βιο-οικονομίας στην Ελλάδα

Η OMIC-Engine αποτελεί την Εθνική Ερευνητική Υποδομή στη Συνθετική Βιολογία και έχει ως κύριο σκοπό της την ανάπτυξη ενός ολιστικού μοντέλου προώθησης της Συνθετικής Βιολογίας στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας. Φιλοδοξία της OMIC-Engine...

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Εμβληματικά μουσεία που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Η 18η Μαΐου είναι η ημέρα που καθιερώθηκε από το 1977 ως Διεθνής Ημέρα Μουσείων (International Museum Day) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) για την ανάδειξη των χώρων και του ρόλου που διαδραματίζουν τα μουσεία στις μέρες μας. Το...

ORION – Χρήση καινοτόμων οργανικών φωτοβολταϊκών για αποδοτική χρήση ενεργειακών πόρων

Το έργο ORION στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευφυούς ολοκληρωμένου πλαισίου για τη χρήση οργανικών φωτοβολταϊκών Organic Photovoltaics (OPV) στη βιομηχανία θερμοκηπίων. To ORION αναπτύσσει, δοκιμάζει και αξιολογεί καινοτόμες οργανικές φωτοβολταϊκές μονάδες, οι οποίες...

Δημιουργία συμπιεστών υδρογόνου υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα

Το υδρογόνο ως καύσιμο αποτελεί μια από τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες για την παραγωγή ισχυρών και περιβαλλοντικά καθαρών κινητήρων καθώς έχει υψηλή απόδοση με μηδενικά απόβλητα. Άλλωστε, το προϊόν της καύσης του υδρογόνου, είναι το νερό, το οποίο στην περίπτωση...

Smathi – Έξυπνη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών Internet of Things

Η Smathi είναι μία start-up εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στη σχεδίαση και κατασκευή Internet of Things ΙοΤ -και όχι μόνο- ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευές που κατασκευάζει η εταιρία προορίζονται για τη διαχείριση Smart Homes, όπως οικίες, γραφεία, τουριστικά...

Αugmenta – πώς φτάσαμε στην εξαγορά των 110 εκατ. $

Η Augmenta Agriculture Technologies είναι μια από τις σημαντικότερες ιστορίες επιτυχίας της ελληνικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η οποία μάλιστα αφορούσε ένα σύστημα υψηλής τεχνολογίας, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο όπως είναι η αγροτική παραγωγή. Η Augmenta...

JUNBlood – Επαναστατική πρόγνωση και ανίχνευση του καρκίνου με τη βοήθεια της υγρής βιοψίας

Το έργο «Ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών εργαλείων για ανίχνευση και χαρακτηρισμό κυκλοφορούντων καρκινικών κύτταρων (ΚΚΚ) στο αίμα των ασθενών (JUNBlood)», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», έχει ως...

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών

Το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020», αρχικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ, βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών...

EYE4WATER – Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιφέρεια ΑΜΘ

Το έργο «Ενίσχυση της ορθολογικής διαχείρισης του νερού μέσω ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών ΤΠΕ και βελτίωσης ερευνητικών υποδομών - EYE4WATER» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη υψηλής εξειδίκευσης υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για την συστηματική παρακολούθηση της...

FOLDIT – Ερευνητικό πρόγραμμα για την κατανόηση των μηχανισμών αναδίπλωσης των πρωτεϊνών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες

Το ερευνητικό πρόγραμμα FOLDIT στοχεύει στη διερεύνηση των πολύπλοκων μηχανισμών που λειτουργούν πίσω από την λανθασμένη αναδίπλωση των πρωτεϊνών, έναν βασικό παράγοντα στην παθογένεση διαφόρων πολυπαραγοντικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των νευροεκφυλιστικών...

Μετρητικός/Ρυθμιστικός (Μ/Ρ) Σταθμός στη Νέα Μεσημβρία – Ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Η εγκατάσταση του Μετρητικού/Ρυθμιστικού (Μ/Ρ) Σταθμού στη Νέα Μεσημβρία συνιστά ένα έργο, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες σύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline), ο οποίος...
Smart Insole – Έξυπνοι αισθητήρες για τη βελτίωση της βάδισης και την πρόληψη ασθενειών

Smart Insole – Έξυπνοι αισθητήρες για τη βελτίωση της βάδισης και την πρόληψη ασθενειών

Το Smart Insole αποτελεί ένα καινοτόμο έργο που η βασική του ιδέα επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός φορετού αισθητήρα για τη συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης. Το βάδισμα περιγράφεται συχνά ως "αταξικό" (ataxic gait). Αυτό...

Τομείς Παρέμβασης 

Εμβληματικά Έργα

Υποδομές

Επιχειρήσεις

Ταμεία

Κατάρτιση-Ανθρώπινο δυναμικό

Ενισχύσεις COVID-19

Start -Ups

EquiFund

Έρευνα – Τεχνολογία

Τουρισμός

Πολιτισμός

React EU

Χρήσιμα Links