Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ιστορίες επιτυχίας στην αξιοποίηση των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Δείτε τα εμβληματικά συγχρηματοδοτούμενα έργα, τις καινοτόμες starts ups, τα επιτεύγματα των χρηματοδοτικών εργαλείων και την πολύτιμη συνδρομή των Διαρθρωτικών Ταμείων στις επιχειρήσεις.

Έργα Υποδομών

Κατάρτιση-Ανθρώπινο δυναμικό

Επιχειρήσεις

Ενισχύσεις Covid19

Ταμεία

Σύνολο Έργων

Πρόσφατα Έργα

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη μηδενική απόρριψη αλμόλοιπου....

GreenPro – Διασφάλιση της υγείας μέσω της καινοτόμου παραγωγής antibiotic-free ορνίθιου κρέατος

Το ερευνητικό έργο GreenPro στοχεύει στην προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την παραγωγή ορνίθιου κρέατος, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών ουσιών, μέσω ενός νέου συστήματος παραγωγής κοτόπουλων μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.  Η παραγωγή του ορνίθιου...

Αποκατάσταση της Ι.Μονής Δαφνίου με την συμβολή του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Το μεσοβυζαντινό μοναστήρι του Δαφνίου βρίσκεται στις υπώρειες του όρους Αιγάλεω,  το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής, και στο μέσον περίπου της αρχαίας Ιεράς Οδού, που οδηγούσε από την Αθήνα στην Ελευσίνα. Δεδομένου ότι το μνημείο αποτελεί...

Greek Tourism Analytics Dashboard (GTAD) – Αποθετήριο δεδομένων με υπηρεσίες βελτίωσης της δυναμικής των επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), αφουγκραζόμενο τις ραγδαίες εξελίξεις στο περιβάλλον του τουριστικού τομέα, στις οποίες συνέβαλε η περίοδος της πανδημίας COVID-19, προχώρησε στην πιλοτική δημιουργία του εργαλείου Greek Tourism...

eSOLAR – Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας με στόχο την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας και των φωτοβολταϊκών συστημάτων

Το έργο eSOLAR αφορά την ανάπτυξη ενός έξυπνου μονοφασικού φωτοβολταϊκού (Φ/Β) αντιστροφέα (μετατροπέας Direct Current/Alternating Current DC/AC) χαμηλού κόστους με υψηλή απόδοση, υψηλή πυκνότητα ισχύος και αξιοπιστία, καθώς και διασυνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο των...

Μια επιτυχημένη Δράση συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Η Δράση «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) είχε ως βασικό στόχο την...

Αποκατάσταση και πολιτισμική αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων

Ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος μέσω της Δράσης «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του ΕΠΑνΕΚ, η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών...

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού επιχείρησης στον τομέα της υγείας

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ και χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ και δημόσια...

ΠΥΘeΙΑ – Κέντρο αριστείας για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας

Το όραμα του Κέντρου Ικανοτήτων ΠΥΘeΙΑ είναι η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων στους κλάδους της υγείας και της εκπαίδευσης των υπηρεσιών υγείας προς ασθενείς, επαγγελματίες, κοινότητες και επιχειρήσεις. Aποτελεί μια σύμπραξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων...

MYRMEX – Ανάπτυξη «έξυπνου» ρομποτικού συστήματος διανομής προϊόντων

Η εταιρεία MYRMEX κατάφερε να δημιουργήσει ένα επαναστατικό σύστημα για την αυτόματη παράδοση online παραγγελιών (click & collect) για είδη που διακινούνται από αλυσίδες supermarket. Το επιχειρηματικό αυτό μοντέλο βοήθησε σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας...

Smart Agro Hub – Ανάπτυξης οικοσυστήματος γνώσης, επιχειρηματικότητας και ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της αγροτικής παραγωγής

Η εταιρεία Smart Agro Hub είναι ένα Κέντρο Ικανοτήτων στον τομέα της ευφυούς γεωργίας, το οποίο αποτελεί μία νέα, φιλόδοξη και δυναμική πρωτοβουλία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη σύμπραξη 12 ακόμη καινοτόμων εταιρειών αγροτεχνολογίας, εφοδιαστικής αλυσίδας,...
myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση  που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το πολύ σημαντικό Ιερό της Δήμητρας και της Κόρης, μια από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις...

Τομείς Παρέμβασης 

Εμβληματικά Έργα

Υποδομές

Επιχειρήσεις

Ταμεία

Κατάρτιση-Ανθρώπινο δυναμικό

Ενισχύσεις COVID-19

Start -Ups

EquiFund

Έρευνα – Τεχνολογία

Τουρισμός

Πολιτισμός

React EU

Χρήσιμα Links