Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων – Ένα σημαντικό έργο στον τομέα του πολιτισμού

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας που βρίσκεται στο Κάστρο Ιωαννίνων αποτελεί ένα νευραλγικό έργο στον τομέα του πολιτισμού με πολύπλευρο κοινωνικό ρόλο, καθώς ως φορέας αξιών και ιδεών συμβάλει στην προβολή των πολιτιστικών αγαθών της χώρας, ευαισθητοποιώντας το κοινό και διαφυλάσσοντας την πολιτιστική κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές.

Σκοπός του έργου είναι η διάσωση της γνώσης για την ηπειρώτικη αργυροτεχνία, η διάχυση στο ευρύ κοινό πληροφοριών σχετικά με την τεχνολογία της, καθώς και η σύνδεση αυτής της τεχνολογίας με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία αναπτύχθηκε και άκμασε.

Η λειτουργία του Μουσείου, εκτός από την αύξηση της τουριστικής κίνησης, εξυπηρετεί ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας σημαντικά την τοπική αγορά, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αγαθών και των προϊόντων που πωλούνται στο κατάστημα του Μουσείου προέρχονται από αυτή.

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του κελύφους και την εγκατάσταση σε αυτό της μόνιμης έκθεσης και των συμπληρωματικών/βοηθητικών χώρων και υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης μουσειολογίας. Πρόκειται για μουσείο θεματικό και τεχνολογικό, εφόσον πραγματεύεται την τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά την προβιομηχανική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα και για μουσείο περιφερειακό, αφού εστιάζει κυρίως στην ιστορία της στην περιοχή της Ηπείρου. Η έκθεση του μουσείου κατά βάση καλύπτει χρονικά τη μεταβυζαντινή περίοδο, από τον 15ο αιώνα και έπειτα, χωρίς ωστόσο να λείπουν και αναφορές στο απώτερο παρελθόν, καθώς η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ασημικών ανάγεται συχνά σε πολύ παλαιότερες περιόδους.

Οι εκθεσιακοί χώροι αναπτύσσονται στα δύο επίπεδα του προμαχώνα. Στο πρώτο επίπεδο παρουσιάζεται το βασικό μέρος της έκθεσης, το οποίο αναφέρεται στην ιστορία και την τεχνολογία της αργυροτεχνίας στην Ήπειρο. Ο επισκέπτης, με τη βοήθεια ποικίλων εποπτικών μέσων, ανακαλύπτει παραδοσιακές τεχνικές μορφοποίησης και διακόσμησης αργυρών αντικειμένων, μαθαίνοντας για τα στάδια κάθε τεχνικής έως τη δημιουργία του τελικού προϊόντος. Στο δεύτερο επίπεδο και μέσα σε διαφανές κέλυφος παρουσιάζεται η συλλογή ηπειρώτικων αργυρών αντικειμένων από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα. Παράλληλα, ο επισκέπτης καλείται να προσεγγίσει τον χαρακτήρα, τον λειτουργικό ρόλο και τη συμβολική αξία των αργυρών αντικειμένων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η λειτουργία χώρων πολιτισμού συμβάλλει στην αναβάθμιση της εικόνας της ευρύτερης περιοχής και προσελκύει επισκέπτες, οδηγώντας σε αύξηση του τουρισμού και της ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις συγκεκριμένες περιοχές. Στη Β΄ Φάση του έργου υλοποιήθηκε και η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον δικαιούχο: «Η χρηματοδότηση του έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΠΑνΕΚ, εξασφάλισε τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, συμβάλλοντας στη διάσωση της γνώσης για την ηπειρώτικη αργυροτεχνία και τη διάχυση της πληροφορίας γύρω από την τεχνολογία της στο ευρύ κοινό».

Το έργο  «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» με συνολικό προϋπολογισμό 7.224.229,22 (Α’ και Β΄ Φάση) συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο  το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς.

Ιστοσελίδα: www.piop.gr

 

Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων
Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός, Τουρισμός
Περιφέρεια: Ηπείρου
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Συνολικός Π/Υ Πράξης: 7.224.229,22 (Α’ και Β΄ Φάση)
Π/Υ έργου: 7.224.229,22 (Α’ και Β΄ Φάση)

 

17/06/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και