Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών – Μία σημαντική υποδομή στον Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου

Το έργο «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου» συνιστά μία τουριστική υποδομή σημαντικής αναπτυξιακής σημασίας που αποτελεί πυλώνα αναβάθμισης τόσο της Θάσου, όσο και ολόκληρης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Το καταφύγιο δυναμικότητας 70 σκαφών χωροθετείται στον μυχό του όρμου των Λιμεναρίων, δυτικά του υπάρχοντος λιμένα αλιευτικών σκαφών.

Τα Λιμενάρια αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό του νησιού και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια του Δήμου. Το τουριστικό καταφύγιο κατασκευάστηκε στο Δυτικό τμήμα του υπάρχοντος λιμένα και εξυπηρετεί τη θαλάσσια διασύνδεση σε ολόκληρο τον άξονα του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα λειτουργεί ως σταθμός σκαφών αναψυχής αφενός για τον περίπλου του νησιού και αφετέρου για τη θαλάσσια διαδρομή, η οποία εκτείνεται κατά μήκος της ακτογραμμής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης προσφέροντας ευκαιρίες διασύνδεσης των νησιών Σαμοθράκης και Λήμνου, η οποία εκτείνεται νοητά έως τα νησιά Λέσβου και Χίου. Το έργο εξυπηρετεί επιπλέον την πρόσβαση των επισκεπτών στην ενδοχώρα συμβάλλοντας θετικά στην τουριστική ενδυνάμωση του νησιού.

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου περιλαμβάνουν:

–  Εκσκαφή λιμενολακάνης σε δύο επίπεδα με στάθμες -3,0 μ και -4,5 μ από την κατωτάτη ρηχία.
–  Κατακευή προσήνεμου μώλου με επέκταση 240μ του υφιστάμενου.
–  Κατασκευή υπήνεμου μώλου με επέκταση και συμπλήρωση σε μήκος 150μ.
–  Κατασκευή μονίμου αγκυροβολίου.
–  Κατασκευή κρηπιδωμάτων-βόρειο και δυτικό- με συνολικό μήκος 140 έκαστο.
–  Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων και δικτύων ευκολιών.
–  Δίκτυα υποδομής, τοποθέτηση pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, καθώς και τοποθέτηση διακριτικού φωτισμού κατά μήκος του χερσαίου χώρου.

Το έργο  συμβάλλει γενικότερα στην υλοποίηση μιας στρατηγικής που έχει στόχο τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ανάπτυξης, προώθησης και προβολής του εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος της χώρας, με κύριους άξονες αναφοράς το θαλάσσιο τουρισμό και τον αθλητικό τουρισμό αναψυχής.  Το καταφύγιο τουριστικών σκαφών εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τη θαλάσσια διασύνδεση μεταξύ της Θάσου και των τουριστικών λιμένων της Χαλκιδικής (Σάνη, Πόρτο Καρράς, Καλαμαριάς, Όρμος Παναγιάς και Μουδανιά), διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης στο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της ευρύτερης ενδοχώρας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Το έργο  «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου»  με συνολικό προϋπολογισμό 6.120.689,66 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο τη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών.

 

Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στον Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός
Περιφέρεια: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Συνολικός Π/Υ Πράξης: 6.120.689,66 ευρώ
Π/Υ έργου: 2.847.548,53 ευρώ

 

15/06/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και