Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Plant UP – Ερευνητική υποδομή αριστείας για την αξιοποίηση του φυτικού κεφαλαίου και των φυσικών προϊόντων της χώρας

Η ερευνητική υποδομή (ΕΥ) PlantUP αποτελεί μία υποδομή αριστείας που επικεντρώνεται στη συστηματική καταγραφή, διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του πλούτου της Ελληνικής φυτικής βιοποικιλότητας. Στόχος της υποδομής είναι αξιοποίηση των φυτικών προϊόντων της χώρας με μία ολιστική προσέγγιση, που ξεκινά από το γενετικό υλικό και την καλλιέργεια και καταλήγει μέχρι το τελικό προϊόν και τον καταναλωτή. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της εδραίωσης στρατηγικών και σταθερών συνεργασιών με τις βιομηχανίες τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής και φαρμάκων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Το PlantUP αποσκοπεί παράλληλα στην ανάπτυξη υποδομών αιχμής με στόχο την αξιοποίηση και διατήρηση της ελληνικής βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας με τελικό αποδέκτη την κοινωνία και τον άνθρωπο, καθώς και στην αξιοποίηση του φυτικού κεφαλαίου με στόχο την ανάπτυξη φυσικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Υψηλά καταρτισμένοι ειδικοί στους τομείς της βοτανικής, αγρονομίας, χημείας και τεχνολογίας φυσικών προϊόντων, γενετικής, αναλυτικής χημείας και φυτοπροστασίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία αυτής της υποδομής, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα είναι μια περιοχή υψηλής φυτικής βιοποικιλότητας (6.000 είδη από τα οποία 1200 ενδημικά). Η ερευνητική υποδομή αξιοποιεί τη βιοποικιλότητα αυτή εφαρμόζοντας ένα συγκεκριμένο πλάνο βιώσιμης συλλογής και χαρακτηρισμού των φυτών, των φυτικών ιστών και των σπόρων. Η έκταση της υποδομής καλύπτει ένα πεδίο που ξεκινάει από τον συστηματικό, γενετικό, μορφολογικό χαρακτηρισμό, μέχρι την ανάλυση, φυτοχημεία και βιολογική αξιολόγηση των καινοτόμων φυσικών προϊόντων.

Η απόκτηση σημαντικού εργαστηριακού εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων από την πλειοψηφία των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο της υλοποίησης της ερευνητικής υποδομής, χάρη στη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ, συμβάλλει καταλυτικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, στην προστιθέμενη αξία, στην τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη και στην αποδεδειγμένη αύξηση της παραγωγικότητας του ερευνητικού τομέα. Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της ίδιας της ερευνητικής υποδομής. Τέλος, μέσω της υλοποίησης του Plant UP ενισχύεται και ο ρόλος του απέναντι στην κοινωνία της γνώσης, ενώ δημιουργούνται και διατηρούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας στον τομέα της έρευνας. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι η εξάλειψη των ανισοτήτων μέσω της προώθησης ίσων ευκαιριών σε άντρες και γυναίκες ή/και μέσω της ενσωμάτωσης κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων πληθυσμού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου: μέσω της χρηματοδότησης από το ΕΠΑνΕΚ και της υλοποίησης της ερευνητικής υποδομής Plant UP, επετεύχθησαν τα ακόλουθα:

–  εγκατάσταση τεχνολογιών αιχμής και εργαστηριακού εξοπλισμού υψηλού επιπέδου και κόστους,
–  σύναψη συνεργασιών με εργαστήρια που ασχολούνται με την αξιοποίηση φυσικών προϊόντων σε πανελλαδική εμβέλεια και
–  ανάπτυξη νέων προοπτικών παροχής υπηρεσιών προς τρίτους (ακαδημαϊκoί φορείς ή ιδιώτες) μέσω των τεχνολογιών που εγκαταστάθηκαν στα επιμέρους εργαστήρια.

Το έργο  «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)» εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» με συνολικό προϋπολογισμό 3.865.625,35 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο  την Φαρμακευτική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

Ιστοσελίδα: www.plant-up.com

 

Plant UP
Τομέας Παρέμβασης:  Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Συνολικός Π/Υ Πράξης: 3.865.625,35
Π/Υ έργου: 3.865.625,35

 

23/06/2022

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και