Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΜΕ.ΤΟ.ΠΟ.: Μεσογειακά Τοπία Πολιτισμού

Το έργο «ΜΕ.ΤΟ.ΠΟ.: Μεσογειακά Τοπία Πολιτισμού» εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας και έχει ως στόχο να συμβάλλει στη διεπιστημονική προσέγγιση των πολιτισμικών τοπίων της Μεσογείου και της μεταβολής τους στην εξέλιξη μέσα στον χρόνο.

Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί  να  αναδείξει ποικίλες οπτικές του χωρικού, οικονομικού, οικιστικού και πολιτισμικού τοπίου στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, εφαρμόζοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της βασικής έρευνας σε μια σειρά από τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών. Η διεπιστημονική προσέγγιση που χαρακτηρίζει τις δράσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας υπηρετείται από τη συνεργασία με άλλα δύο Ινστιτούτα του ΙΤΕ, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, τα οποία εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές ανάλυσης, σύνθεσης και παρουσίασης πολιτισμικών δεδομένων.

Μία σημαντική διάσταση του έργου είναι ότι εμπεριέχει στοιχεία καινοτομίας, καθώς εξετάζει με πρωτότυπο τρόπο ζητήματα της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της τέχνης του μεσογειακού χώρου εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις. Παράλληλα, ενισχύει την κοινωνία της γνώσης και αποτελεί το έναυσμα για την δημιουργία αντίστοιχων καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων στο μέλλον.

Κατά την υλοποίηση της πράξης:

–  αναπτύχθηκαν καινοτόμα ερευνητικά εργαλεία για τη μελέτη του ιστορικού χώρου και αναδείχθηκαν άγνωστες πτυχές των αντικειμένων της έρευνας,
–  ενθαρρύνθηκε η ώσμωση και η διεπιστημονική προσέγγιση ανάμεσα στους επιστήμονες διαφορετικών πεδίων των θετικών και κοινωνικών επιστημών,
–  εισήχθησαν στην έρευνα νέοι επιστήμονες, οι οποίοι διεύρυναν τον επιστημονικό τους ορίζοντα και βοηθήθηκαν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση,
–  παρουσιάστηκε με εύληπτο τρόπο στο ευρύτερο κοινό η επιστημονική έρευνα, καθώς προβλήθηκαν τα αποτελέσματα στο ευρύτερο κοινό με διάφορες δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης της πληροφορίας.

Η πράξη  «ΜΕ.ΤΟ.ΠΟ.: Μεσογειακά Τοπία Πολιτισμού» με συνολικό προϋπολογισμό 631.334,00 ευρώ  συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Ιστοσελίδα: www.ims.forth.gr

 

ΜΕ.ΤΟ.ΠΟ.: Μεσογειακά Τοπία Πολιτισμού
Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός,  Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Κρήτης
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Συνολικός Π/Υ Πράξης: 631.334,00
Π/Υ έργου: 631.334,00

 

29/06/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα