Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

PHAETONS – Βιομηχανική ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών υβριδικών συστημάτων

Το ερευνητικό έργο PHAETONS (Predictive Hybrid Autonomous Energy Torrent Networking Solution) αποτελείται από ένα πλέγμα ενεργειών που στοχεύουν στην βιομηχανική ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών υβριδικών συστημάτων για τη βελτίωση των υποδομών ενέργειας και ασφάλειας δημοσίων οδών και αυτοκινητοδρόμων, πάρκων και κοινόχρηστων χώρων, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων ενεργοβόρων  υποδομών φωτισμού.

 

 

Τα PHAETONS επικοινωνούν μεταξύ τους με κωδικοποιημένο πρωτόκολλο επικοινωνίας ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης και μηδενικού κόστους χρήσης, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν στο πλαίσιο μίας turnkey solution τα αποτελέσματα για:

α) έξυπνη δικτύωση
β) παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
γ) οδικό φωτισμό
δ) σταθμό φόρτισης συσκευών
ε) wifi hotspot
στ) τηλε-ειδοποίηση συμβάντων
ζ) άμεση πληροφόρηση τελικού χρήστη

Ο έλεγχος και η διαχείρισή τους θα πραγματοποιείται από μια πλατφόρμα μηχανικής μάθησης βασισμένης σε λήψη δεδομένων από τις πύλες εισόδου του έξυπνου δικτύου, η οποία θα συναποτελείται από εργαλεία πρόβλεψης ζήτησης, συστάσεις και άλλες λύσεις έξυπνων δικτύων.

 

Σημαντικό στοιχείο του έργου αποτελούν οι πιλοτικές εγκαταστάσεις εν λειτουργία στο ΕΚΕΦΕΕ Δημόκριτος και στους  Δήμους (Αλίμου, Αιγάλεω, Βριλησσίων).  Ο τίτλος του έργου, εμπεριέχει τα βασικά του χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα παρακάτω:

PHAETONS – Predictive Hybrid Autonomous Energy Torrent Networking Solution

–  Predictive: Αποτελεί έξυπνο ενεργειακό ΔΙΚΤΥΟ (smart grid), υπό την έννοια ότι σκέφτεται ώρες μπροστά, αναλύει κλιματικά δεδομένα και δεδομένα κατανάλωσης και αποφασίζει: εάν και για πόσο μπορεί να διατηρήσει την αυτονομία του (ή πόσο μπορεί να αντέξει χωρίς να χρειαστεί εξωτερική τροφοδοσία), καθώς και με ποιο τρόπο θα ελαχιστοποιήσει την ενεργειακή κατανάλωση, ικανοποιώντας το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει (πχ φωτισμός)
–  Hybrid: Είναι υβριδικό, υπό την έννοια ότι διαθέτει δύο ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ενέργειας, την οποία αποθηκεύει σε δικό του σύστημα συσσωρευτών
–  Autonomous Energy: Είναι έως 36 ώρες ενεργειακά αυτόνομο, επαληθευμένο με πραγματικά data
–  TOrrent Networking: Μιλάει με ένα κώδικα επικοινωνίας μεγάλης εμβέλειας και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με τα υπόλοιπα συστήματα, δημιουργώντας ένα δίκτυο που ανταλλάσσει πολλά μικρά κρυπτογραφημένα πακέτα πληροφορίας
–  Solutions: μπορούμε να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε λύση έξυπνης πόλης, απλώς προσθέτοντας ένα φορτίο στο σύστημά μας (5g hotspot, μετρητές, αισθητήρες, κάμερες κλπ)

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προς το υφιστάμενο τεχνολογικό επίπεδο που προκύπτουν από το έργο συνοψίζονται: α) στις μηδενικές εκπομπές ρύπων (μηδενισμός απορριπτόμενου CO2), β) στο γεγονός ότι δεν απαιτείται υψηλό κόστος εκσκαφής και καλωδίωσης, γ) στο χαμηλό κόστος εγκατάστασης, δ) στο μηδενικό κόστος λειτουργίας (λειτουργία με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), ε) στο μειωμένο κόστος συντήρησης – Αλλαγή συσσωρευτών και LED λαμπτήρα σε 10 έτη, στ) στην εύκολη επεκτασιμότητα για δημιουργία έξυπνων δικτύων δεδομένων, ζ) στην εγκατάσταση οποιασδήποτε λύσης Smart Cities, 5G, η) στην επιπρόσθετη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της λειτουργίας dimming του LED λαμπτήρα με χρήση της πλατφόρμας απομακρυσμένης διαχείρισης, θ) στην τεράστια αυτονομία μέσω των τεχνολογιών που ενσωματώνουν μηχανική μάθηση για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω συστάσεων λειτουργίας (recommendations) και ι) στην Machine 2 Machine επικοινωνία και σε εφαρμογές Internet of Things

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον δικαιούχο του έργου: «Η υποστήριξη και το διαχειριστικό πλαίσιο της δράσης “Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ” με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε η σύμπραξή μας να παράξει μια Καινοτομική, Επεκτάσιμη Υποδομή IoT, με την επιστημονική σφραγίδα ποιότητας δυο εξαιρετικών ερευνητικών οργανισμών. Συνολικά, ένα αποτέλεσμα που ξεπέρασε τις προσδοκίες και μας κάνει περήφανους για την επένδυσή μας»

Το έργο «Υβριδικά Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα Έξυπνης Δικτύωσης & Πρόβλεψης»  με συνολικό προϋπολογισμό 998.200,00 ευρώ, εντάσσεται στην ενιαία  Δράση «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ιστοσελίδα: phaetonsmartgrid.com

 

Phaetons
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Κ. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., δ.τ. «ENERCO»
Συνολικός Π/Υ Πράξης: 998.200,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 868.270,00 ευρώ

 

08/07/2022

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και