Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Η καθοριστική συμβολή του ΕΠΑνΕΚ στην ανάπτυξη της εταιρείας επίπλων Θεοδωρίδης

Η εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ δραστηριοποιείται στον χώρο του επίπλου από το 1961 ως οικογενειακή επιχείρηση διαθέτοντας στην αγορά έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας κατασκευής.

Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη περισσότερο ποιοτικών  και ανταγωνιστικών προϊόντων, επιδιώκοντας την περαιτέρω διεθνή προώθησης τους. Σαν αποτέλεσμα η εταιρεία πετυχαίνει να προσφέρει προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλή προστιθέμενη αξία με ενσωμάτωση τεχνολογίας, γνώσης, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Η εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ εντάχθηκε στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, επενδύοντας σε τεχνολογικές λύσεις που εγγυώνται υψηλή ποιότητα, διαρκή απόδοση, καθώς και σε καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Πιο συγκεκριμένα απέκτησε υπερσύγχρονο εξοπλισμό μηχανημάτων  STREAM A SMART, μονό συγκολλητικό μηχάνημα περιθωρίων μάρκας BIESSE, δύο πνευματικές πρέσες καθισμάτων καθώς και επαγγελματικό όχημα.

Το STREAM A SMART είναι η νέα σειρά αυτόματων μηχανημάτων μονόπλευρης ζώνης όπου γίνεται μια αλλαγή στις διαδικασίες παραγωγής, επιτρέποντας στις εταιρείες να δέχονται τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό παραγγελιών.  Αυτό συνδυάζεται με την ανάγκη διατήρησης ψηλών προδιαγραφών ποιότητας, προσφέροντας παράλληλα εξατομίκευση προϊόντων με γρήγορους χρόνους παράδοσης.

Είναι σημαντικό ότι μέσω της συμβολής του ΕΠΑνΕΚ η εταιρία ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ συνέχισε να αναβαθμίζει τόσο τα πιστοποιητικά ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης όσο και τις πιστοποιήσεις για την εργονομία και ασφάλεια των προϊόντων της.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).

Ιστοσελίδαhttps://www.theodoridi.com/

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Τομέας Παρέμβασης: Εμπόριο, Μεταποίηση, Βιομηχανία
Περιφέρεια: Αττική
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε.
Π/Υ: 162.538,61 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 81.269,30 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 50%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

05/11/2021

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VIGOR – Μία νεοφυής επιχείρηση με εξαγωγικό προσανατολισμό στην αγορά των ανελκυστήρων

Η VIGOR είναι μια βιομηχανική εταιρεία με τεχνικό προσανατολισμό, που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή ανελκυστήρων. Ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από

Επιχειρήσεις

Golden Star City Resort – Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας στην Περαία Θεσσαλονίκης με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Τo Golden Star City Resort είναι ένα boutique ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, το οποίο βρίσκεται στη βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία της Περαίας, λίγα μόλις λεπτά