Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Η καθοριστική συμβολή του ΕΠΑνΕΚ στην ανάπτυξη της εταιρείας επίπλων Θεοδωρίδης

Η εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ δραστηριοποιείται στον χώρο του επίπλου από το 1961 ως οικογενειακή επιχείρηση διαθέτοντας στην αγορά έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας κατασκευής.

Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη περισσότερο ποιοτικών  και ανταγωνιστικών προϊόντων, επιδιώκοντας την περαιτέρω διεθνή προώθησης τους. Σαν αποτέλεσμα η εταιρεία πετυχαίνει να προσφέρει προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλή προστιθέμενη αξία με ενσωμάτωση τεχνολογίας, γνώσης, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Η εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ εντάχθηκε στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, επενδύοντας σε τεχνολογικές λύσεις που εγγυώνται υψηλή ποιότητα, διαρκή απόδοση, καθώς και σε καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Πιο συγκεκριμένα απέκτησε υπερσύγχρονο εξοπλισμό μηχανημάτων  STREAM A SMART, μονό συγκολλητικό μηχάνημα περιθωρίων μάρκας BIESSE, δύο πνευματικές πρέσες καθισμάτων καθώς και επαγγελματικό όχημα.

Το STREAM A SMART είναι η νέα σειρά αυτόματων μηχανημάτων μονόπλευρης ζώνης όπου γίνεται μια αλλαγή στις διαδικασίες παραγωγής, επιτρέποντας στις εταιρείες να δέχονται τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό παραγγελιών.  Αυτό συνδυάζεται με την ανάγκη διατήρησης ψηλών προδιαγραφών ποιότητας, προσφέροντας παράλληλα εξατομίκευση προϊόντων με γρήγορους χρόνους παράδοσης.

Είναι σημαντικό ότι μέσω της συμβολής του ΕΠΑνΕΚ η εταιρία ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ συνέχισε να αναβαθμίζει τόσο τα πιστοποιητικά ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης όσο και τις πιστοποιήσεις για την εργονομία και ασφάλεια των προϊόντων της.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).

Ιστοσελίδαhttps://www.theodoridi.com/

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Τομέας Παρέμβασης: Εμπόριο, Μεταποίηση, Βιομηχανία
Περιφέρεια: Αττική
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε.
Π/Υ: 162.538,61 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 81.269,30 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 50%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

05/11/2021

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Έρευνα και ανάδειξη 5 ειδών σάλβιας για καλλωπιστική χρήση με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Το ερευνητικό έργο  αφορά στην αξιολόγηση, βελτίωση και ανάδειξη πέντε ειδών Σάλβιας (Φασκόμηλου) που αυτοφύονται στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία διειδικών υβριδίων με ανώτερα

Επιχειρήσεις

«Δια χειρός» – Ενίσχυση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας στη Λέσβο

Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας Δια Χειρός αποτελεί μία επιχείρηση, η οποία δημιουργήθηκε από τον φυσικοθεραπευτή- χειροθεραπευτή Χρυσοβαλάντη  Κοτοπούλη στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων