Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

TechnikAL: Εκσυγχρονισμός παραγωγής με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Η επιχείρηση TechnikAL SA δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και εμπορίας κουφωμάτων αλουμινίου για περισσότερα από 18 χρόνια, με σκοπό τη δημιουργία κατασκευών υψηλών προδιαγραφών.

Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής, συνολικής έκτασης 2.500 m2, διαθέτει υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό και θεωρείται από τις προηγμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, εξάγοντας ετησίως πάνω από το 55% του κύκλου εργασιών της σε διψήφιο αριθμό κρατών.

Η TechnikAL SA εντάχθηκε στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, επενδύοντας 200.000 ευρώ στην απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού. Συγκεκριμένα  απέκτησε ένα Κέντρο Επεξεργασίας CNC (Computer Numerical Control), 4 ελεγχόμενων αξόνων για την επεξεργασία ράβδων ή τεμαχίων αλουμινίου, PVC, ελαφρών κραμάτων και ατσάλιου μέχρι 2mm που επιτρέπει την επεξεργασία σε λειτουργία. Επιτυγχάνεται έτσι η απόλυτη ακρίβεια κοπής για όλα τα μήκη των προφίλ των κατασκευών, σύμφωνα με τις  προδιαγραφές του συστήματος – χωρίς να επεμβαίνει ανθρώπινο χέρι.

Επίσης, μέσω της επένδυσης αποκτήθηκε γωνιάστρα με ηλεκτρονικές ρυθμίσεις των μαχαιριών καθώς και δίχαλο για το γώνιασμα του κουφώματος και ένα  διπλό πριόνι αλουμινίου PRECISION RS 600E – TU/5.

Με την επένδυση μέσω του ΕΠΑνΕΚ,  η επιχείρηση, παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον της τρέχουσας περιόδου, κατάφερε να αποκτήσει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, με τον οποίο μπορεί να υλοποιήσει καινοτόμες εφαρμογές και έτσι να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων. Κατά αυτό το τρόπο βελτίωσε την εξωστρέφεια της και διεύρυνε σημαντικά το πελατολόγιο της, καθιστώντας την επένδυση ιδιαίτερα επιτυχημένη.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).

Ιστοσελίδαhttps://www.technikal.gr/el/

 

TechnikAL SA
Τομέας Παρέμβασης: Εμπόριο, Μεταποίηση, Βιομηχανία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΤΕΧΝΙΚΑΛ ΝΙΚΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
Π/Υ: 200.000,00  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 120.000,00 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 60%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

05/11/2021

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και