Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για αρχιτεκτονικές και ναυτιλιακές εφαρμογές, η εταιρεία παράγει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών με εκτεταμένη βιομηχανική βάση, υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής και πρωτοποριακές μεθόδους επεξεργασίας. Σε αυτό το προηγμένο τεχνολογικά βιομηχανικό περιβάλλον, οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού και το κοινό όραμα της επιχείρησης για καινοτομία. Η VASGLASS έχει ως στόχο της τη συνεχή επέκταση του αναπτυξιακού οράματος για την εδραίωση της θέσης της τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η επιχείρηση εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ και χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 100.000,00 ευρώ. Το αντικείμενο της επένδυσης αφορούσε την προμήθεια μίας τροχιστικής μηχανής, η οποία έχει τη δυνατότητα τροχίσματος όλων των κατηγοριών υαλοπινάκων της επιχείρησης με δυνατότητα επεξεργασίας συνολικού βάρους μέχρι 2,5 τόνους, δίνοντάς της έτσι τη δυνατότητα επέκτασης στην παραγωγή νέων προϊόντων, όπως υαλοπίνακες μεγάλων διαστάσεων για μεγάλα κατασκευαστικά έργα (εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια κ.ά.).

Μέσω της επένδυσης η εταιρεία αύξησε την ισχύ του υποσταθμού μέσης τάσης από τα 1.250 kVA (kilo-volt-ampere) στα 2.000 kVA για την κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών της, με παράλληλη όμως βελτίωση του συντελεστή ισχύος που έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπρόσθετα, στο επενδυτικό σχέδιο της VASGLASS συμπεριλήφθηκε και η κάλυψη του μισθολογικού κόστους υφιστάμενου και νέου προσωπικού πλήρους απασχόλησης.

Με την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου η εταιρεία κατάφερε την επίτευξη μιας σειράς σημαντικών στόχων, όπως α) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, β) την αύξηση της εξωστρέφειας, γ) τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, μέσω της προμήθειας του προαναφερόμενου νέου και σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τον εξορθολογισμό των παραγωγικών διαδικασιών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ωφελούμενος του έργου «Σήμερα, η επιχείρηση παράγει νέα προϊόντα (υαλοπίνακες μεγάλων διαστάσεων), απευθύνεται σε νέες αγορές, και είναι πιο ανταγωνιστική, καθώς έχουν μειωθεί οι ενεργειακές της ανάγκες ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας».

Ιστοσελίδα: vasglass.gr

 

VASGLASS
Τομέας Παρέμβασης:  Βιομηχανία – Μεταποίηση
Περιφέρεια: Στερεάς Ελλάδας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Ταμείο : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΕ
Π/Υ: 200.000,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 100.000,00 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 50%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

08/12/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Επιχειρήσεις

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο