Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. To 2013 ιδρύθηκε το GYM WAY CROSS και το 2017 το GYM WAY fitness & wellness στο Λιμάνι του Βόλου.

H επιχείρηση εντάχθηκε στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού» και ενισχύθηκε με 22.440,35 ευρώ.  Η έξαρση της πανδημίας της νόσου COVID-19 και η συνέχισή της για μεγάλο χρονικό διάστημα έπληξε σε μεγάλο βαθμό την επιχείρηση, καθώς η λειτουργία της είχε ανασταλεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα αναγκαία έσοδα προκειμένου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Η επιδότηση από το ΕΠΑνΕΚ ενίσχυσε σημαντικά την επιχείρηση, η οποία κατάφερε με τον τρόπο αυτό να συνεχίσει ξανά την ομαλή λειτουργία της.

Λαμβάνοντας το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης η επιχείρηση κάλυψε σημαντικό ποσό των λειτουργικών εξόδων, όπως επίσης και μισθοδοτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί να προβεί σε μειώσεις του απασχολούμενου προσωπικού. Έχοντας το προβάδισμα της ενίσχυσης και με την συνέχιση της λειτουργίας της, κατάφερε να γίνει πιο ανταγωνιστική και προχώρησε σε ορισμένες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία της και να μπορεί να προσφέρει ποιοτικές παροχές.

Η Δράση χρηματοδοτήθηκε από το React EU στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19.

Ιστοσελίδα: gym-way.gr

 

Gym Way
Τομέας Παρέμβασης: Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Θεσσαλία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού
Ταμείο: React EU – Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δικαιούχος: Β. ΦΥΤΙΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 22.440,35 ευρώ
Συνολικό Κόστος Πράξης: 22.440,35 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

30/11/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και