Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Επανεκκίνηση λειτουργίας του Αρχοντικού Ναουμίδη στο Πήλιο με τη στήριξη του REACT EU

Το Αρχοντικό Ναουμίδη στην Πορταριά του Πηλίoυ αποτελεί ένα σπάνιο δείγμα της αριστοκρατικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Χτίστηκε το 1893 σε αιγυπτιακό ρυθμό στην καρδιά του βουνού των Κενταύρων από την εύπορη οικογένεια Ναουμίδη της Αιγύπτου. Μέσω της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» η επιχείρηση ενισχύθηκε με 8.593,19 ευρώ καθιστώντας δυνατή την επιτυχημένη επανεκκίνηση της λειτουργίας της, η οποία επηρεάστηκε από τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Μέσω της επιδότησης διασφαλίστηκε η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς την εν λόγω περίοδο αναφοράς δεν υπήρχε άλλη πηγή εσόδων.

Έχοντας το προβάδισμα της ενίσχυσης η επιχείρηση κατάφερε να γίνει πιο ανταγωνιστική, διασφαλίζοντας τη λειτουργία της για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό ωφελήθηκε πολλαπλά και η ανάπτυξη της ίδιας της περιοχής αφού η ενεργή δραστηριότητα της επιχείρησης και η αύξηση της ζήτησης των πελατών συνέβαλε  στο να παραμείνει στην κορυφή των δημοφιλών προορισμών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ωφελούμενος της Δράσης Επανεκκίνηση Τουρισμού: «Το πρόγραμμα είχε σημαντικά οφέλη στην επιχείρηση, καθώς εντάχθηκε την περίοδο, που λόγω της πανδημίας covid-19 υπήρξαν πολλές ακυρώσεις κρατήσεων με αποτέλεσμα η απουσία των εσόδων να απειλεί τη θέση της στον τουριστικό κλάδο. Η επιδότηση του προγράμματος βοήθησε ώστε να ανταπεξέλθει στα λειτουργικά της έξοδα, να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τις δημόσιες υπηρεσίες, τους προμηθευτές και τους υπαλλήλους της, καθώς και να εξασφαλίσει την συνέχεια της λειτουργίας της, εξυπηρετώντας τις τουριστικές ανάγκες της περιοχής».

Η Δράση χρηματοδοτήθηκε από το React EU στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19.

Ιστοσελίδα: naoumidishotel.gr

 

Αρχοντικό Ναουμίδη
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός
Περιφέρεια: Θεσσαλία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Επανεκκίνηση Τουρισμού
Ταμείο: React EU – Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δικαιούχος: ΠΑΧΥ ΓΛΟΥΜΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 8.593,19 ευρώ
Συνολικό Κόστος Πράξης: 8.593,19 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

24/11/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το