Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Sboing4Real – Καινοτόμα τεχνολογία με εξελιγμένες δυνατότητες δρομολόγησης για την πλοήγηση GPS

Η SBOING αποτελεί μια πρωτοποριακή, συνεργατική τεχνολογία Web-2.0 / Web-3.0 για τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή δεδομένων κίνησης και για την παροχή βελτιωμένων δυνατοτήτων δρομολόγησης για την πλοήγηση GPS. Ειδικότερα, η  SBOING υλοποιεί μια διεθνώς πατενταρισμένη τεχνολογία πληθοπορισμού (crowdsourcing), βασιζόμενη σε έναν μηχανισμό δημιουργίας υπηρεσιών και περιεχομένου, ο οποίος συλλέγει μεμονωμένες συνεισφορές από ένα μεγάλο πληθυσμό χρηστών, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό τεράστιες νέες δυνατότητες στα συστήματα πλοήγησης.

Ειδικότερα, στόχος του έργου Sboing4Real είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη γεω-ευαίσθητη κοινωνική δικτύωση ατόμων που χρησιμοποιούν τις συσκευές πλοήγησης, καθώς και την ανταλλαγή πρόσθετων πληροφοριών πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα βασίζεται στον υπάρχοντα πλοηγό της εταιρίας SBOING, sbNavi™ και συμπληρωματικά στην offline δρομολόγηση και πλοήγηση που παρέχεται μέχρι σήμερα, προσθέτοντας αναβαθμισμένη λειτουργικότητα και τις εξής νέες υπηρεσίες:

  Γεω-ευαίσθητη κοινωνική δικτύωση των χρηστών με εξειδικευμένα κοινωνικά εργαλεία τα οποία εξυπηρετούν τη διαδικασία πλοήγησης των χρηστών και του κοινωνικού τους δικτύου.
  Συνεισφορά πληροφοριών πλοήγησης από τους ίδιους τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο.
  Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των χρηστών του πλοηγού για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή κίνησής τους.
–  Υποστήριξη επιπλέον διεπαφών ενημέρωσης. Η ενημέρωση πραγματικού χρόνου δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή (app) της πλοήγησης, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες διεπαφές, όπως σε real-time subscriber feeds (τύπου RSS), που παρέχουν γενική ενημέρωση μέσω των web-browser.

Τα αποτελέσματα του Sboing4Real επιβεβαιώθηκαν με μία πιλοτική εφαρμογή σε 700 ταξί, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παρά το ότι συνέπεσε με την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Παράλληλα, έγιναν οι απαραίτητες νομικές μελέτες, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα των αποτελεσμάτων του έργου με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα GDPR.

Μερικά από τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου είναι ότι η εταιρία SBOING βελτίωσε σημαντικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ώστε πλέον να θεωρείται ως τεχνολογικά κορυφαία στην Ελλάδα στο χώρο της πλοήγησης πραγματικού χρόνου και από τις πλέον ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εταίροι του έργου δημοσίευσαν τα ερευνητικά αποτελέσματα σε 2 διεθνή περιοδικά και 4 διεθνή συνέδρια. Επιπλέον, η εταιρία συμμετείχε 4 φορές σε διεθνείς εκθέσεις  (Mobile World Congress – MWC και Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης – ΔΕΘ , καθώς και σε εθνικές αποστολές και πρωτοβουλίες Καινοτομίας & Ανταγωνιστικότητας. Τα αποτελέσματα του έργου ανακοινώθηκαν επιπλέον σε διεθνή Fora στο χώρο της Αστικής Κινητικότητας και με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στη διεθνή κοινότητα.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα συλλεχθέντα κυκλοφοριακά δεδομένα της πιλοτικής εφαρμογής έχουν αναρτηθεί σε ένα διεθνές αποθετήριο ανοιχτών δεδομένων SUITS Open Data Repository, που ανέπτυξε και συντηρεί η ίδια εταιρία στο πλαίσιο του έργου H2020/CIVITAS/SUITS, στο οποίο η ίδια είναι Data Coordinator. Η εταιρία βελτίωσε σημαντικά την εικόνα της και την επιχειρηματική της αξία (company valuation) απέναντι στα διεθνή επιχειρηματικά κεφάλαια, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για ενδεχόμενη μελλοντική επένδυση προς αυτή από Venture Capitals, Business Angels, κ.ά.

Το έργο με τίτλο «Sboing4Real: Ανάπτυξη τεχνολογιών crowdsourcing για γεω-κοινωνική δικτύωση και προηγμένη δορυφορική πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο», με συνολικό προϋπολογισμό 390.681,70 ευρώ και δημόσια δαπάνη 369.328,61 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: sboing.net.

 

Sboing4Real
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Φ.Κ. ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ, Ε.Ε., (SBOING)
Π/Υ: 390.681,70 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 369.328,61 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

12/12/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και