Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

TouristHub – Πλατφόρμα τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

To έργο TouristHub είναι ένα οικοσύστημα που συναθροίζει δεδομένα και υπηρεσίες που προσφέρουν ανεξάρτητοι πάροχοι της τουριστικής αλυσίδας, με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Η TouristHub αντιμετωπίζει με ολιστικό τρόπο τις διαθέσιμες σήμερα online υπηρεσίες, που απευθύνονται στους επισκέπτες τουριστικών προορισμών, όπως η αναζήτηση-κράτηση εισιτηρίων και καταλυμάτων, η ενοικίαση αυτοκινήτων και ποικίλες οργανωμένες δραστηριότητες, οι οποίες προσφέρονται μεμονωμένα από ανεξάρτητους παρόχους.

Κεντρικό πυλώνα του TouristHub αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα «μίας στάσης» (one-stop) που παρέχει ολοκληρωμένες επιλογές τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες απευθύνονται τόσο στους επισκέπτες ενός τουριστικού προορισμού όσο και σε άλλους «μετόχους» της τουριστικής αλυσίδας αξίας, όπως για παράδειγμα τα τουριστικά/ταξιδιωτικά πρακτορεία, οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (εστίαση, διασκέδαση, λιανικό εμπόριο κ.ά.) και οι φορείς χάραξης πολιτικής στον τουρισμό.

Αναλυτικότερα, οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι: α) η σχεδίαση ολοκληρωμένων, εξατομικευμένων πακέτων διακοπών που περιλαμβάνουν προτάσεις για διαμονή, μεταφορές, φαγητό, οργανωμένες δραστηριότητες και επισκέψεις σε αξιοθέατα, β) η προώθηση προσφορών από τουριστικές επιχειρήσεις για προϊόντα/υπηρεσίες προς τουρίστες με κατάλληλο προφίλ, όταν αυτοί βρεθούν σε εγγύτητα με την επιχείρηση και γ) η υποβοήθηση φορέων χάραξης πολιτικής στον τουρισμό και στη λήψη αποφάσεων, μέσω εργαλείων ανάλυσης δεδομένων (data analytics).

Ο σχεδιασμός ενός πλήρους πακέτου διακοπών μέσω του TouristHub περιλαμβάνει λύσεις για όλες τις βασικές παραμέτρους ενός τουριστικού ταξιδιού και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον επισκέπτη, ο οποίος ενδιαφέρεται να εξερευνήσει μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια, έχοντας στη διάθεσή του δεδομένα και πληροφορίες για διαμονή, μεταφορές, περιοχές που αξίζει κανείς να επισκεφτεί και εστίαση.

Από την υλοποίηση του TouristHub προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία, καθώς το έργο αναμένεται να έχει αντίκτυπο στη συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικού τουρισμού, άρα και στο επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών τουριστικών προορισμών, ενισχύοντας έτσι την τουριστική βιομηχανία της χώρας.

Σημαντική είναι και η παράλληλη συμβολή του στην ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία τουριστικών επιχειρήσεων. Το έργο εμπλέκει τους ίδιους τους δυνητικούς επισκέπτες στο σχεδιασμό εξατομικευμένων και ελκυστικών πακέτων διακοπών, λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά προτιμήσεων. Με αυτό τον τρόπο προωθεί την απεξάρτηση από ενδιάμεσα τουριστικά πρακτορία (tour operators) και μεταφέρει σημαντικό μέρος της κερδοφορίας στους ίδιους τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών.

Το TouristHub συνεισφέρει επίσης στη βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των Περιφερειών, προωθώντας την ανάδειξη και εξερεύνηση λιγότερο γνωστών και προβεβλημένων τουριστικών περιοχών και συμβάλλοντας στην πιο ισορροπημένη κατανομή της τουριστικής έντασης, αλλά και του τουριστικού εισοδήματος μεταξύ των περιοχών, στη βάση των αρχών της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Μέσα από την ανάπτυξη  μιας νέας δυναμικής στον τομέα των υπηρεσιών τουρισμού, η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου συνεισφέρει επιπρόσθετα και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην τουριστική βιομηχανία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος: «H χρηματοδότηση του έργου από το ΕΠΑνΕΚ επέτρεψε τη διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου για την υλοποίηση και πιλοτική αξιολόγηση e-υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον τομέα του τουρισμού».

Το έργο με τίτλο «Συνάθροιση και Παροχή Ολοκληρωμένων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (TouristHub)» με συνολικό προϋπολογισμό 622.494,75 ευρώ και δημόσια δαπάνη 533.720,75 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα του έργου: touristhub-project.aegean.gr

Πλατφόρμα TouristHub
Κινητή εφαρμογή TouristHub

Δείτε το poster του TouristHub εδώ 

 

TouristHub
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Νότιο Αιγαίο
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΠΑ-ΤΜΣΠΣ)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ)
NOVELTECH Ι.Κ.Ε. (NT)
Global Booking Services (GBS)
Οικολογικός Κόσμος ΑΕ (ECO)
Π/Υ: 622.494,75 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 533.720,75 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

25/08/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού