Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Eleonas View Suites – Τουριστική επένδυση στις Ελευθέρες Καβάλας

Η Eleonas View Suites είναι μία ολοκληρωμένη μονάδα τουριστικών καταλυμάτων η οποία βρίσκεται στο χωριό των Ελευθερών Καβάλας.

Στόχος της δημιουργίας της επιχείρησης ήταν η προσέλκυση τουριστών σε μια περιοχή με μικρή τουριστική ανάπτυξη, προκειμένου, με  την υλοποίηση του έργου, να δημιουργηθούν πολλαπλά οφέλη τόσο για τον δικαιούχο όσο και για την τοπική κοινωνία. Με την υλοποίηση της επένδυσης, από τις πρώτες κιόλας μέρες λειτουργίας του Eleonas View Suites διαφάνηκε η μεγάλη ανταπόκριση των πελατών.

Η ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης υλοποιήθηκε μέσω της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», αγγίζοντας το ποσό των 232.000 ευρώ, με τα 116.000 ευρώ να αφορούν τη δημόσια δαπάνη με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Η επιδότηση του ΕΠΑνΕΚ που έλαβε η  Eleonas View Suites συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής τουριστικής οικονομίας, καθώς καλύφθηκε ο στόχος για τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας στην επιχείρηση, γεγονός που προσδίδει ειδικότερη προστιθέμενη αξία στην υπάρχουσα τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο χαρακτήρας του έργου ως καλή πρακτική τεκμηριώνεται βάσει της δημιουργίας μιας νέας νοοτροπίας στην τοπική κοινωνία όσον αφορά τουριστικές επενδύσεις σε όχι και τόσο κοντινή απόσταση από τη θάλασσα. Αλλά και από το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε απρόσκοπτα εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικαιούχος του έργου: «Η συμβολή του ΕΠΑνΕΚ στην υλοποίηση της επένδυσης ήταν σημαντική, τόσο όσον αφορά το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης όσο και στην ταχύτητα εκτέλεσης των διαδικασιών, με αποτέλεσμα να εκτελούνται όλες οι εργασίες απρόσκοπτα και χωρίς την παραμικρή χρονική υστέρηση. Σημαντική δε ήταν η αρωγή του ενδιάμεσου φορέα και του ανθρώπινου δυναμικού του στον τομέα της πληροφόρησης αλλά και επίλυσης προβλημάτων που μπορεί να προκύπταν κατά την διάρκεια του έργου». 

Ιστοσελίδα: eleonasviewsuites.com

 

Eleonas View Suites
Τομέας Παρέμβασης Τουρισμός
Περιφέρεια  Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Εταιρεία ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Δράση Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Π/Υ 232.000 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη 116.000 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή 50%
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Φορέας Υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ

 

 

23/08/2023

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού