Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Corfu Beer – Tο ΕΠΑνΕΚ ενισχύει την κερκυραϊκή μικροζυθοποιία

Η κερκυραϊκή ζυθοποιία «Corfu Beer» ιδρύθηκε το 2006 στην Κέρκυρα, αποτελώντας μια από τις πρώτες μικροζυθοποιίες της Ελλάδας. Οι ιδρυτές της, Σπύρος Καλούδης και ο γιός του Θανάσης, ξεκίνησαν την επιχείρηση με στόχο την παραγωγή ενός προϊόντος φρέσκιας μπύρας με μικρή διάρκεια ζωής, η οποία διατίθεται αποκλειστικά και μόνο στα ψυγεία με ημερομηνία παράγωγης, ώστε ο καταναλωτής να βλέπει πότε παράχθηκε το προϊόν και όχι μόνο τη λήξη του.

Όλες οι μπύρες της Κερκυραϊκής Ζυθοποιίας αποτελούν ένα φρέσκο και «ζωντανό» προϊόν, καθώς δεν έχουν υποστεί παστερίωση, σταθεροποίηση και σε ένα μεγάλο μέρος τους είναι αφιλτράριστες και παράγονται στην περιοχή Αρίλλας της βορειοδυτικής Κέρκυρας.

Η εταιρεία χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», καθώς και από τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 100.000,00 ευρώ από την κάθε Δράση αντίστοιχα.

Βασικός στόχος και κύριο μέρος της σχεδιαζόμενης επενδυτικής πρότασης μέσω της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ήταν η ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας με την δημιουργία μιας επιπλέον γραμμής παραγωγής με σύγχρονο εξοπλισμό και αυτοματοποιημένη διαδικασία. Επίσης στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονταν και η χρηματοδότηση ενεργειών προώθησης και προβολής. Επιπλέον αξιοποιήθηκαν οι πόροι και για την πρόσληψη προσωπικού.

Η επένδυση υλοποιήθηκε απρόσκοπτα και χάρη σε αυτήν η επιχείρηση ενίσχυσε σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της, ενίσχυσε τη γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων και αύξησε τις θέσεις εργασίας της.

Η πετυχημένη επένδυση σε μια τοπική μεταποιητική επιχείρηση είχε σημαντικές θετικές επιπτώσεις και στην τοπική οικονομία καθώς απασχολεί προσωπικό, ενώ τα τοπικώς παραγόμενα προϊόντα προσφέρονται και εκτός Κέρκυρας.

Με τη συμμετοχή της στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» η επιχείρηση πραγματοποίησε επιπλεόν δαπάνες προμήθειας νέου παραγωγικού-μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, όπως η προμήθεια συγκροτήματος προετοιμασίας μαγιάς, κυλινδρικά δοχεία ζύμωσης, εργαστηριακό πεχάμετρο (ph meter), θάλαμο νηματικής ροής, φασματοφωτόμετρο, δοχείο πίεσης, φίλτρο γης διατομών και γεννήτρια.

 

Ιστοσελίδα: corfubeer.com

 

CORFU BEER
Τομέας Παρέμβασης Βιομηχανία, Εμπόριο
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Εταιρεία ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ AE
Δράση Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Π/Υ 200.000,00 ευρώ από κάθε Δράση
Δημόσια Δαπάνη 100.000,00 ευρώ από κάθε Δράση
Κοινοτική Συμμετοχή 50%
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Φορέας Υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ

 

 

11/08/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Σύνολο Έργων

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού