Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Παιχνιδόσωμα – Εμψύχωση και διευκόλυνση ομάδων μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής

To Παιχνιδόσωμα είναι ένα Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης και Έκφρασης (Κ.Β.Ε.Ε.Π), το οποίο παρέχει προγράμματα, που απευθύνονται σε ενήλικες με συνεδρίες προσωποκεντρικής συμβουλευτικής. Η βιωματική εκπαίδευση δημιουργεί ενεργητικές διαδικασίες μάθησης, ενθαρρύνει τα παιδιά και τους ενήλικες να σκέπτονται, να κρίνουν, να νοηματοδοτούν και εν τέλει εισάγει μία πραγματικότητα στην οποία μικροί και μεγάλοι, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι γίνονται συνερευνητές και συμμαθητεύουν. Στη βάση αυτού του πνεύματος, η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες που συνίστανται στη διευκόλυνση του ανθρώπου να διαχειριστεί ζητήματα που τον αφορούν και τα οποία μπορεί να αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς του, όπως οι σχέσεις του με τους άλλους, η διαχείριση συναισθημάτων, η στήριξη σε περιόδους αλλαγών, η επικοινωνία, η προσωπική εξέλιξη κ.ά.

Το Παιχνιδόσωμα αποτέλεσε μία νέα καινοτόμο επιχείρηση, η οποία χρηματοδοτήθηκε για την ίδρυσή της το 2017 από τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 59.517,31 ευρώ. Η επιχείρηση αναπτύχθηκε γρήγορα εμφάνισε σταθερά ανοδική τάση του κύκλου εργασιών της.

Η χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ συνέβαλε ταυτόχρονα στο να ανταπεξέλθει η επιχείρηση στην δύσκολη οικονομικά περίοδο της πανδημίας COVID-19 και να διατηρήσει το πελατολόγιό της με ταυτόχρονη ποσοτική και ποιοτική αύξηση αυτού.  Ένα επιπλέον όφελος που προκύπτει από την υλοποίηση του έργου μέσω της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από την ίδρυσή της εργάστηκαν στην επιχείρηση 3 άτομα πλήρους απασχόλησης, 2 άτομα μερικής απασχόλησης, 12 εκπαιδευτές/εισηγητές & 5 συνεργάτες στο marketing & στα οικονομικά.

Αναφορικά με την διάσταση της καινοτομίας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επιχείρηση είναι από τους πρώτους φορείς που εισήγαγε με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτική εφαρμογή, την Εμψύχωση και Διευκόλυνση Ομάδων σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Η μεθοδολογία που εμπνεύστηκε, σχεδίασε και έθεσε σε πρακτική εφαρμογή η ιδρύτρια της επιχείρησης, Κατερίνα Μπάστα, ονομάζεται «Παιχνιδόσωμα», όπως και ο ομώνυμος φορέας. Η μελέτη πάνω στη μεθοδολογία «Παιχνιδόσωμα» έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Πανεπιστήμιο Ψυχολογικών Επιστημών του Strathclyde.

Το πεδίο δράσης της επιχείρησης επικεντρώνεται σε έναν διπλό στόχο, ο οποίος αφορά: α) τον σχεδιασμό και υλοποίηση δικών της καινοτόμων και εξατομικευμένων προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα/πελάτη, με στόχο την ένταξη των εργαλείων Εμψύχωσης & Διευκόλυνσης Ομάδων και β) την εκπαίδευση ανθρώπων που θέλουν να υλοποιήσουν δικές τους νέες ιδέες στον χώρο της τέχνης, της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής και των επιχειρήσεων. Προτείνει μια διαφορετική βιωματική διαδικασία, με εργαλείο το παιχνίδι και ενσώματες δραστηριότητες, βασιζόμενη στο ανθρωποκεντρικό μοντέλο του Rogers.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου: «Η Αξιοποίηση της επιδότησης, συνείσφερε τα μέγιστα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης στον κλάδο της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης».

Ιστοσελίδα: paixnidoswma.gr

 

Παιχνιδόσωμα
Τομέας Παρέμβασης Υπηρεσίες
Περιφέρεια Αττική
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Εταιρεία ΜΠΑΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Π/Υ 59.517,31 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη 59.517,31 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή 100%
Φορέας Υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ

 

04/08/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα