Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Φρούριο Μπούρτζι Ναυπλίου – Αποκατάσταση ενός σημαντικού ιστορικού και πολιτισμικού μνημείου

Το φρούριο Μπούρτζι αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα ιστορικά μνημεία του Ναυπλίου και συνιστά έναν σημαντικό τουριστικό πόλο της Αργολίδας και γενικότερα της Πελοποννήσου. Το φρούριο στη μικρή νησίδα του λιμένος του Ναυπλίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα των οχυρώσεων της ιστορικής πόλης και παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, λόγω της αρκετά καλής διατήρησής του και του ενιαίου σχεδιασμού του. Η αποκατάσταση και επανάχρηση συμβάλει άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και τη δραστηριότητα της περιοχής, καθώς συντελεί στην αύξηση της επισκεψιμότητας και του τουρισμού στους οργανωμένους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η αποκατάσταση του φρουρίου πραγματοποιήθηκε μέσω του έργου «Στερέωση- Αποκατάσταση- Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» του ΕΠΑνΕΚ και λειτούργησε με άξονα την καινοτομία, καθώς παράλληλα με την προστασία και ανάδειξη της υλικής υπόστασης του μνημείου, εγκαταστάθηκαν νέες χρήσεις συμβατές με τον χαρακτήρα και την ιστορία του και ταυτόχρονα ωφέλιμες για την οικονομική ανάπτυξη.

Με την υλοποίηση του έργου επιτεύχθηκε η προστασία και η διατήρηση του μνημείου, επαναλειτούργησε το εστιατόριο – αναψυκτήριο, δημιουργήθηκαν εκθεσιακοί χώροι και αυξήθηκε η επισκεψιμότητα σε ένα μνημείο τοπόσημο για την πόλη του Ναυπλίου. Ταυτόχρονα ο χώρος έγινε περισσότερο κατανοητός και προσιτός προς το κοινό, ενσωματώνοντας παράλληλα στους κόλπους του την εκπαιδευτική διαδικασία με την συστηματική ενημέρωση των μαθητών και των σπουδαστών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα των πολιτών. Το Μπούρτζι αποτελεί κηρυγμένο μνημείο και συνιστά ένα ενιαίο προστατευόμενο σύνολο φυσικής και πολιτιστικής αξίας. Στο πλαίσιο του έργου διασφαλίστηκε η πρόσβαση σε όλους τους χώρους του φρουρίου ατόμων με αναπηρία.

Το έργο  «Στερέωση- Αποκατάσταση- Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» με συνολικό προϋπολογισμό 2.781.202,26 ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας.

Χάρη στην αποκατάσταση του φρουριακού συγκροτήματος με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, το Φρούριο Μπούρτζι από τον Αύγουστο του 2023 είναι πλέον επισκέψιμο από το κοινό.

 

ΦΡΟΥΡΙΟ ΜΠΟΥΡΤΖΙ
Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός, Τουρισμός
Περιφέρεια: Πελοποννήσου
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό ιστορικών πόλεων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Π/Υ έργου: 2.781.202,26  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 2.781.202,26  ευρώ

 

01/08/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και