Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Acanthus Blue – Ίδρυση και ανάπτυξη τουριστικής επιχείρησης σε συνδυασμό με τη μνημειακή πολιτιστική κληρονομιά στην Κέρκυρα

Η Acanthus Blue αποτελεί μία τουριστική επιχείρηση της κατηγορίας boutique hotel, τριών αστέρων και δυναμικότητας 16 κλινών στην περιοχή Γαρίτσα, πολύ κοντά στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας. Η επιχείρηση συνδυάζει υψηλών προδιαγραφών τουριστικές υπηρεσίες άνεσης και ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς εδράζεται και λειτουργεί σε ένα νεοκλασικό κτίριο του 1700, το οποίο έχει αποκατασταθεί στην αρχική του αίγλη.

Η ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης υλοποιήθηκε μέσω της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», με προϋπολογισμό έργου 400.000,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 200.000,00 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Στόχοι της χρηματοδοτούμενης επένδυσης ήταν ο εμπλουτισμός του ελληνικού branding με τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων και η παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών στους πελάτες της επιχείρησης που επισκέπτονται το νησί από όλον τον κόσμο.

Η λειτουργία της επιχείρησης συνδέεται με την ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού, στοιχείο που συμβάλει ενεργά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου για την επιχείρηση, αλλά και ευρύτερα για το νησί της Κέρκυρας. Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης της επένδυσης μέσω του ΕΠΑνΕΚ δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την τοπική απασχόληση και επιχειρηματικότητα στο νησί.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η δημιουργία ισχυρής εταιρικής εικόνας με υψηλό επίπεδο ποιότητας, μέσω της προβολής σε ειδικές ομάδες στόχους, συνδυάστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την αποκατάσταση και την ανάδειξη του χαρακτηρισμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού ιστορικού κτηριακού μνημείου, χαρακτηριστικού δείγματος της αστικής κατοικίας του 18ου αιώνα, όπως αυτό διαμορφώθηκε στον πολεοδομικό ιστό της Γαρίτσας και το οποίο δεν είχε αξιοποιηθεί μέχρι την ίδρυση της εταιρείας και την πραγματοποίηση της χρηματοδοτούμενης επένδυσης.

Ιστοσελίδα: acanthusblue.com

 

Acanthus Blue
Τομέας Παρέμβασης Τουρισμός
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Εταιρεία ΣΟΥΡΗΣ Θ. ΠΡΟΒΙΔΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δράση Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Π/Υ 400.000 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη 200.000 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή 50%
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Φορέας Υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ

 

01/09/2023

 

 

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού