Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Imperial Strom – Αναβάθμιση μικρομεσαίας επιχείρησης στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Imperial Strom είναι μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή στρωμάτων, καθώς και στην παραγωγή μιας σειράς βελτιωμένων προϊόντων ύπνου, τα οποία ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα ποιότητας του κλάδου. Η εταιρεία αποτελεί μία αμιγώς ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, η οποία Ιδρύθηκε το 1972 ως οικοτεχνία στην Κέρκυρα. Μέσα σε 2 μόνο χρόνια κατάφερε να πραγματοποιήσει τη λειτουργία του πρώτου της παραρτήματος, αυξάνοντας το εργατικό δυναμικό, καθώς και τις εγκαταστάσεις της. Από το 1980, η Κερκυραϊκή Στρωματοποιία, όπως είναι επίσης γνωστή, μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητους χώρους, οι οποίοι σταδιακά μεγάλωσαν και αποτελούν πλέον μια υπερσύγχρονη κάθετη μονάδα.

Η Imperial Strom χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 217.303,74 ευρώ και δημόσια δαπάνη 97.910,00 ευρώ. Η σχεδιαζόμενη επένδυση αφορούσε κυρίως τη προμήθεια σύγχονου παραγωγικού εξοπλισμού, ενώ στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου προβλεπόταν και η αύξηση της απασχόλησης.

Το συγκεκριμένο έργο τεκμηριώνει τον χαρακτήρα του ως καλή πρακτική, καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση του μεταποιητικού τομέα της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η εταιρεία, μέσω της επένδυσης, αύξησε την παραγωγικότητά της, κάνοντας χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και εξοπλισμού για την αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Imperial Strom επένδυσε σε επαναστατικές τεχνολογίες, επιλέγοντας καινοτόμα υλικά και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα έγκυρων διεθνών ιατρικών ερευνών για την τελειοποίηση της ποιότητας των προϊόντων που  παράγει και διαθέτει προς τους πελάτες της.

Η Imperial Strom, κάνοντας χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, λειτουργεί με ευαισθησία και περιβαλλοντική συνείδηση. Προτεραιότητά της είναι η επίτευξη της αρμονικής σύνδεσης μεταξύ ανθρώπου και φύσης με την κατασκευή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Το εργοστάσιο της Imperial Strom εφαρμόζει και πληροί τα πιο σύγχρονα περιβαλλοντολογικά πρότυπα, καθώς δεν διαθέτει καπνοδόχους, ενώ κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας δεν δημιουργούνται απόβλητα επιβλαβή για το περιβάλλον.

Ιστοσελίδα: imperialstrom.com

 

Imperial Strom
Τομέας Παρέμβασης  Βιομηχανία – Μεταποίηση, Εμπόριο
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Εταιρεία ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε
Δράση Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Π/Υ 217.303,74 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη 97.910,00 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή 45%
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Φορέας Υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ

 

 

01/09/2023

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού