Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

GOLD (Grape OLive Ditanny) – Έρευνα και καινοτόμος αξιοποίηση φυτών της ελληνικής βιοποικιλότητας

Αντικείμενο του έργου GOLD (Grape OLive Ditanny) είναι η μελέτη και η αξιοποίηση της συνδυαστικής δράσης επιλεγμένων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας με παραδοσιακή, αλλά και επιστημονικά αποδεδειγμένη φαρμακολογική δράση. Το έργο εστιάζει στην αξιοποίηση εκχυλισμάτων των φύλλων ελιάς (Olea europaea), του σταφυλιού της κρητικής ποικιλίας «κοτσιφάλι» (Vitis vinifera) και του δίκταμου (Origanum dictamnus) ως πρώτη ύλη για συμπληρώματα διατροφής της εταιρείας Power Health.

Στόχος του GOLD είναι η δημιουργία μιας νέας σειράς συμπληρωμάτων με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, οι οποίες βασίζονται στη χρήση των εκχυλισμάτων από φυτά βιολογικής καλλιέργειας που υπάρχουν στην Κρήτη, ενώ επιπλέον, ο δίκταμος και το σταφύλι ποικιλίας «κοτσιφάλι» είναι φυτά ενδημικά, στοιχείο που συντελεί στην ανάδειξη της ελληνικής ταυτότητας των παραγόμενων προϊόντων, προσδίνοντας ένα σαφές εξαγωγικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η δημιουργία συμπληρωμάτων διατροφής που εστιάζουν στη βελτίωση της υγείας του καρδιαγγειακού και του ανοσοποιητικού συστήματος. H ανάπτυξη πρότυπων και αποτελεσματικών συμπληρωμάτων διατροφής συμβάλλει στην προστασία της υγείας των καταναλωτών, με παράλληλο όφελος τη λιγότερη επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τόσο στον τομέα της φαρμακευτικής δαπάνης, όσο και στον τομέα της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Στα θετικά αποτελέσματα του έργου, με την ανάπτυξη της πρωτογενούς καλλιέργειας για τον δίκταμο και την ποικιλία «κοτσιφάλι», προστίθενται και η μείωση της σπατάλης των φύλλων  της ελιάς που αποβάλλονται ως άχρηστη ύλη.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μέσω του GOLD δόθηκε κίνητρο σε Έλληνες επιστήμονες και νέους ερευνητές να ασχοληθούν με την έρευνα στην Ελλάδα, αποκτώντας μία σημαντική επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση στον συγκεκριμένο κλάδο.

Το έργο  «Grape, OLive, Dittany» με συνολικό προϋπολογισμό 342.750,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 261.587,50 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα:  goldproject.site

 

GOLD (Grape OLive Ditanny)
Τομέας Παρέμβασης:  Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Συντονιστής Έργου: POWER HEALTH ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΕΒΕ
Π/Υ: 342.750,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 261.587,50 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

08/09/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Σύνολο Έργων

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού