Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

3BUILD – Καινοτόμες εφαρμογές στην τρισδιάστατη εκτύπωση κτηρίων

To έργο 3BUILD, μέσω της δημιουργίας ρομποτικών διατάξεων κατασκευής κτηρίων και υποδομών από σκυρόδεμα, στοχεύει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης των κτηρίων και την εκμετάλλευσή της από τον κατασκευαστικό κλάδο.  Ανταποκρίνεται έτσι στις υψηλές προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας και τα οφέλη που προκύπτουν υπερτερούν των υφιστάμενων τεχνικών κατασκευής.

Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) έχει προταθεί ως μέθοδος κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων ήδη από τη δεκαετία του 2000, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς του κατασκευαστικού κλάδου παγκοσμίως.  Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την επιστημονική και βιομηχανική κοινότητα για τις εφαρμογές της εν λόγω τεχνολογίας.

To 3BUILD αποτελεί μια συνεργατική προσπάθεια, καθώς στην πρόταση συμμετέχουν εταιρείες οι οποίες ηγούνται στον χώρο της βιομηχανίας τσιμέντου και κονιαμάτων (ΤΙΤΑΝ, SIKA ΕΛΛΑΣ) με μεγάλη τεχνογνωσία και δυνατότητα αξιοποίησης/διάχυσης της αναπτυχθείσας τεχνολογίας σε εθνική και διεθνή κλίμακα, στην κατασκευή ακριβείας ρομποτικών διατάξεων. , Ως  ακαδημαϊκός εταίρος συμμετέχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ΕΜΠ με τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών και εξειδίκευση στους χώρους της ανάλυσης και σχεδιασμού ρομποτικών κατασκευών, κτηριακών υποδομών και τσιμεντοειδών υλικών αντίστοιχα.

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου τρισδιάστατου εκτυπωτή κονιάματος, ικανού να δομήσει κτήρια μικρών ή μεγάλων διαστάσεων και διαφοροποιούμενης πολυπλοκότητας με χρήση ειδικά αναπτυγμένων για τον σκοπό αυτό υλικών κατασκευής.  Η καινοτομία της πρότασης έγκειται στην ανάπτυξη του φορητού ρομποτικού εκτυπωτή χαμηλού βάρους, ο οποίος είναι πτυσσόμενος, ώστε να μπορεί να στηθεί χωρίς σημαντική κατανάλωση χώρου και απαίτηση υποδομών σε οποιοδήποτε εργοτάξιο και ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ταχύπηκτο τσιμεντοειδές υλικό (ενισχυμένο ή όχι με ίνες) το οποίο εγχέεται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκτυπωτικής κεφαλής.

Μεταξύ των αναμενόμενων οφελών από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνονται η σημαντική ελάττωση του κόστους ανέγερσης νέων κτηρίων, η δυνατότητα εύκολης επίτευξης περίπλοκων αρχιτεκτονικών μορφών και η ελαχιστοποίηση της όχλησης κατά την ανέγερση/επισκευή νέων ή υφιστάμενων κτηρίων. Πρέπει να αναφερθεί ότι η επιτυχημένη εκτύπωση ενός κτηρίου ως πρώτη πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων κατασκευής με έμφαση σε τεχνικά εφικτές, οικονομικά αποδοτικές και περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου «Μέσω της υποστήριξης από το ΕΠΑνΕΚ, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εμβάθυναν σε καινοτόμες τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης, επωφελήθηκαν από τη μεταφορά γνώσης μεταξύ τους και ανέπτυξαν δεξιότητες και δίκτυα συνεργασίας που εκτιμάται ότι θα φέρουν πολλαπλασιαστικό όφελος και πέραν του πλαισίου του έργου».

Το έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός καινοτόμου τρισδιάστατου εκτυπωτή κτηρίων και υποδομών (3BUILD)» με συνολικό προϋπολογισμό 906.734,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 730.174,45 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: https://3build.gr/

 

3BUILD
Τομέας Παρέμβασης:  Έρευνα – Τεχνολογία, Βιομηχανία – Μεταποίηση
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Συντονιστής Έργου: Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Π/Υ: 906.734,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 730.174,45 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

08/09/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και