Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Το εμβληματικό έργο του ΕΠΑνΕΚ ηλεκτρικής Διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με τη Πελοπόννησο είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα διασύνδεσης με εναλλασσόμενο ρεύμα στον κόσμο. Αναμένεται να καλύψει περίπου το ένα τρίτο των αναγκών της Κρήτης σε ηλεκτρισμό, δίνοντας λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του μεγαλύτερου νησιού της χώρας.

Σημαντικό μέρος του έργου αφορά η τοποθέτηση δύο υποβρυχίων καλωδίων συνολικού μήκους 135 χιλιομέτρων έκαστο, τα οποία συνδέουν τη χερσόνησο Μαλέα στην Πελοπόννησο με τον κόλπο του Κίσσαμου στην Κρήτη. Πέρα από την πόντιση των καλωδίων, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων εναερίων γραμμών μεταφοράς ρεύματος και την αναβάθμιση υφισταμένων, την εγκατάσταση υπογείων καλωδίων και την κατασκευή των υποσταθμών στα σημεία προσγειάλωσης, καθώς επίσης και το σύστημα ελεγχόμενης σύγχρονης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (STATCOM) στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για έργο εθνικής στρατηγικής σημασίας, με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την οικονομία της Ελλάδας. Ταυτόχρονα είναι ένα εξαιρετικά απαιτητικό τεχνικό έργο με τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος στον κόσμο (179 χλμ.), την υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 150kV, με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης XLPE, να φτάνει τα 135 χιλιόμετρα και το μέγιστο βάθος πόντισης καλωδίων τα 1000 μέτρα ! Είναι επίσης σημαντικό ότι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε εγκατάσταση υποβρυχίου καλωδίου, εξαρτήματα αντιολίσθησης (Lateral Resistors) και μείωσης των πλευρικών δυνάμεων που ασκούνται στο καλώδιο από υπόγεια ρεύματα όταν βρίσκεται σε αιώρηση (VIV Strakes & Anti-VIV Bend Restrictors).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο εξελίχθηκε με ταχείς ρυθμούς καθώς ξεκίνησε στις 11-04-2018 και στις 20 Μαΐου 2021 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) η ολοκλήρωση του και το πρώτο βήμα για την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού και τη μετάβαση της Κρήτης σε ένα καθαρότερο μείγμα ενέργειας.

Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών πραγματοποιήθηκε η δοκιμαστική ηλέκτριση των υποδομών και στο προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία μεταφέροντας τα πρώτα ηλεκτρικά φορτία 150kV (μεταφορικής ισχύος 2×200 MVA).

Συνοπτικά τα οφέλη του έργου είναι τα εξής:

  • Αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία του ενεργειακού δικτύου της Κρήτης με σημαντικά οφέλη στον τουρισμό και γενικά στην οικονομική δραστηριότητα.
  • Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην Κρήτη λόγω της σταδιακής μείωσης παραγωγής ενέργειας από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς.
  • Μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας.
  • Μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ για όλους τους καταναλωτές.
  • Εκμετάλλευση του αιολικού, ηλιακού και άλλου δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Κρήτης.
  • Μείωση της αναγκαιότητας διατήρησης εφεδρικών μονάδων.
  • Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
  • Μείωση της πετρελαϊκής εξάρτησης της χώρας.

Το έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ “Φάση Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150 kV ονομαστικής ικανότητας 2 x 200 MVA Κρήτη – Πελοπόννησος” με συνολικό προϋπολογισμό 356.416.665,00 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από  τον ΑΔΜΗΕ.


Ιστοσελίδα
www.admie.gr


Δείτε το video εδώ

 

Το εμβληματικό έργο του ΕΠΑνΕΚ ηλεκτρικής Διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο
Τομέας Παρέμβασης: Ενέργεια
Περιφέρεια: Πελοπόννησος, Κρήτη
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ “Φάση Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150 kV ονομαστικής ικανότητας 2  x 200 MVA Κρήτη – Πελοπόννησος”
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
Π/Υ: 356.416.665,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 127.428.278,00 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

 

11/6/2021

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και