Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Τηλεθέρμανση με τη χρήση βιομάζας στο Αμύνταιο

Η πρόθεση της σταδιακής εξάλειψης του λιγνίτη από το ενεργειακό μίγμα της χώρας ώθησε τη ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΔΕΤΕΠΑ)  της Δυτικής Μακεδονίας, να αλλάξει τον τρόπο παραγωγής θερμού νερού, με την χρήση εναλλακτικών φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση της βιομάζας ως κύρια πηγή ενέργειας.

Η επένδυση που πραγματοποιήθηκε αφορούσε στην κατασκευή δύο μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα ισχύος 15 MW η καθεμία. Το έργο συνάδει με τα προβλεπόμενα της Οδηγίας  2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς αξιοποιεί πάνω από το 50% ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (βιομάζα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 12.500.000€ εκ των οποίων 6.244.265€ ήταν το ύψος της δημόσιας δαπάνης.

Οι δύο  λέβητες καύσης που κατασκευάστηκαν είναι κάθετου υδραυλωτού με κινούμενη επικλινή σχάρα και είναι σχεδιασμένοι για καύση μίγματος υπολειμματικής βιομάζας καλλιεργειών (πχ καλαμποκιού) με θρύμματα ξύλου (wood chips), με 45% υγρασία και θερμογόνο δύναμη > 2 Mwh/tn,  με ονομαστική θερμική απόδοση τουλάχιστον 87%.

Η επένδυση διαθέτει βοηθητικές εγκαταστάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της, όπως  διαχείρισης του καυσίμου, ανακύκλωσης καυσαερίων, σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων, απομάκρυνσης τέφρας, πολυκυκλώνια, σακόφιλτρα κτλ.

Για την κάλυψη του αναγκαίου θερμικού φορτίου απαιτούνται περίπου 20.000 τόνοι βιομάζας. Οι μονάδες έχουν δυνατότητα αξιοποίησης πάσης φύσεως υπολειμματικής βιομάζας (αγροτικά υπολείμματα, καλαμώνες, υπολείμματα ξυλείας κτλ) τύπου hog fuel. Ειδικά η αξιοποίηση της βιομάζας από αγροτικά υπολείμματα  συνάδει με τους στόχους του νέου σχεδιασμού για την ενέργεια και ουσιαστικά αποτελεί υπόδειγμα κυκλικής οικονομίας σε αντιστοιχία με ανάλογες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Πέρα από τις προφανείς θετικές οικολογικές επιπτώσεις του έργου, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το κόστος της τηλεθέρμανσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής με βιομάζα είναι κατά 50% μικρότερο σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους θέρμανσης βασισμένες στα ορυκτά καύσιμα.

Επιπροσθέτως η αξιοποίηση της υπολειμματικής αγροτικής βιομάζας δημιουργεί πρόσθετες πηγές εισοδήματος στην τοπική κοινωνία αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το εγχώριο ΑΕΠ, καθώς η βιομάζα που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη προέρχεται από τοπικά αγροτικά υπολείμματα όπως είναι οι μπάλες καλαμποκιών, ξυλεία από κλαδέματα δέντρων κλπ.

Συμπερασματικά, το έργο με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΕΠΑνΕΚ, μπορεί να κριθεί ως ιδιαίτερα επιτυχημένο καθώς αυξάνει το ρόλο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου   και συμβάλει στην ανεξαρτησία από εισαγόμενα δαπανηρά καύσιμα (πετρέλαιο, αέριο), εξοικονομώντας συνάλλαγμα. Ταυτόχρονα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και διασφαλίζει τις  υφιστάμενες, καθώς διατηρεί τη βιωσιμότητα της Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου, η οποία αποτελεί μια εφαρμοσμένη εναλλακτική λύση αστικής θέρμανσης, τροφοδοτώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής με θέρμανση χαμηλού κόστους και υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

 

 

Τηλεθέρμανση με τη χρήση βιομάζας στο Αμύνταιο
Τομέας Παρέμβασης: Ενέργεια
Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου ισχύος 30 MW
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΔΕΤΕΠΑ)
Π/Υ έργου: 12.500.000 ευρώ

 

 

14/04/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα