Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Επανεκκίνηση λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης στη Μύκονο με τη στήριξη του REACT EU

Με έδρα το νησί της Μυκόνου, η οικογενειακή  επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» με τον εμπορικό τίτλο «Makis Place” ιδρύθηκε το 1991 από τον Σαντοριναίο Γεράσιμο και τώρα την διαχειρίζονται τα παιδιά του.

Πρόκειται για μια υγιή επιχείρηση που ειδικά τα τελευταία χρόνια σημείωνε σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών της, ενδεικτικά από το 2015-2019 είχε κάθε έτος αύξηση κατά 20 -30%.   Η επιτυχημένη της πορεία όμως στην ανταγωνιστική τουριστική αγορά της Μυκόνου ανακόπηκε απότομα  το 2020 με το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης του COVID19, καθώς αναγκάστηκε να μείνει κλειστή ουσιαστικά για ένα ολόκληρο έτος.  Η συγκυρία ήταν αρνητική διότι την ίδια περίοδο είχε μόλις ολοκληρώσει μια σημαντική επένδυση αναβάθμισης του καταλύματος μέσω του ΕΠΑνΕΚ και οι αναμενόμενες αποδώσεις της ανακόπηκαν.

Ωστόσο, χάρη στην Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»  η Makis Place ενισχύθηκε με 48.889,92 ευρώ και μπόρεσε να επανεκκινήσει επιτυχημένα τη λειτουργία της τον Ιούλιο του 2021.

Η ενίσχυση αυτή επέτρεψε στην συγκεκριμένη επιχείρηση να επιβιώσει παρά τις αναμφίβολα σημαντικές επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στην τουριστική αγορά,  διατηρώντας με αυτό το τρόπο ενεργή την οικονομική της δραστηριότητα και τις ανάλογες θέσεις εργασίας.

Η Δράση «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» μέσω της οποίας ενισχύθηκε η επιχείρηση, είχε ως στόχο ακριβώς στην στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους παρέχοντας  τους μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση έως το ποσό των 400.000 ευρώ.  Κατά αυτόν τον τρόπο χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις βοηθήθηκαν και κράτησαν «ζωντανό» αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία παραγωγικό κλάδο.

Η Δράση χρηματοδοτήθηκε από το React EU (Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe) στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19.

Ιστοσελίδαwww.makisplace.com

 

Makis Place
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός
Περιφέρεια: Νότιο Αιγαίο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Επανεκκίνηση Τουρισμού
Ταμείο: React EU – Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δικαιούχος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 48.889.92,00 ευρώ
Συνολικό Κόστος Πράξης: 48.889.92,00 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

21/02/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού