Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ofire+ Καινοτόμος λύση για την έγκαιρη απόκριση και τη διαχείριση πυρκαγιών υπαίθρου

Το Ofire+ αποτελεί ένα άνθρωπο-κεντρικό σύστημα υποστήριξης για την αντιμετώπιση κρίσεων που σχετίζονται με πυρκαγιές υπαίθρου. Το σύστημα αφορά στη λήψη αποφάσεων, την πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την ενημέρωση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές.  Η επιτυχής υλοποίηση του έργου οδήγησε στην ανάπτυξη μιας πρότυπης πλατφόρμας διαχείρισης του ρίσκου από πυρκαγιές, η οποία στοχεύει στην προστασία των κρίσιμων υποδομών, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού συμφέροντος.

Η πλατφόρμα Ofire+ συνδυάζει τοπικά γεωμορφολογικά δεδομένα, μετεωρολογικές προγνώσεις και συστηματικές επιστημονικές μεθόδους προκειμένου να μπορεί να ενημερώνει τους χρήστες για τις ειδικές πυρομετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να λάβουν τις σωστές αποφάσεις πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά από επικίνδυνα πυρικά φαινόμενα στη περιοχή τους.

Επιπλέον η πλατφόρμα συνδυάζει και την εφαρμογή κινητών συσκευών για την αμφίδρομη επικοινωνία των μερών του διαχειριστή του συστήματος (π.χ. διαχειριστής ασφαλείας, υπεύθυνος πολιτικής προστασίας κτλ), καθώς και χρήστες πεδίου, όπως συνεργεία, εθελοντές, κατοίκους, επισκέπτες κτλ.  Η επικοινωνία αυτή χρησιμεύει στην αποστολή οδηγιών προστασίας, στην ενημέρωση για ενδεχόμενα επικίνδυνα σημεία, στην αποστολή ειδοποιήσεων κ.ά.

Tο Ofire+ είναι σχεδιασμένο, ώστε να εργαλειοποιεί εξειδικευμένες επιστημονικές μεθόδους, αλλά και λύσεις νέας τεχνολογίας. με στόχο τον αποδοτικότερο συντονισμό των ενδιαφερόμενων μερών.

Τα βασικά συστατικά μέρη του συστήματος είναι: α) η εφαρμογή διαχειριστή (web/cloud) και β) η εφαρμογή χρήστη (mobile app). Τα δύο μέρη λειτουργούν συμπληρωματικά και το κανάλι επικοινωνίας που δημιουργούν μέσω της συνδεσιμότητας τους αποτελεί βασικό πλεονέκτημα του συστήματος.  Η μεθοδολογία ανάπτυξης χαρτών βλάστησης-καύσιμης ύλης, που αξιοποιούνται από την πλατφόρμα, προκύπτει από νέες ημιαυτόματες μεθόδους μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό των διαφόρων τύπων βλάστησης μέσα από δορυφορικές εικόνες.

Μία ακόμη καινοτομία του συστήματος αφορά την μετατροπή λεκτικών δημοσιεύσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στο twitter σε γεωχωρικό στίγμα για την έγκαιρη προειδοποίηση στο περιβάλλον του συστήματος.  Αξίζει να σημειωθεί πως η πλατφόρμα είναι ανεπτυγμένη με τρόπο τέτοιο, ώστε να μπορεί να επεκταθεί εύκολα είτε θεματικά, ώστε να περιλαμβάνει και άλλες φυσικές καταστροφές, είτε χωρικά. Ήδη η δικαιούχος εταιρία επεκτείνει περαιτέρω το αντικείμενό της, ενώ ταυτόχρονα έχει καταφέρει και μία πρώτη εμπορική συμφωνία για τον έλεγχο του συστήματος σε πραγματικές, επιχειρησιακές συνθήκες.

«Το ΕΠΑνΕΚ αποτέλεσε το όχημα και τον κινητήριο μοχλό για την ενίσχυση της καινοτομίας του Δικαιούχου, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού προϊόντος στον τομέα της διαχείρισης του ρίσκου από φυσικές καταστροφές και για την τοποθέτησή του σε νέες πολλά υποσχόμενες αγορές»αναφέρει ο δικαιούχος.

Το έργο με τίτλο «Καινοτόμος λύση για την διαχείριση κρίσεων που σχετίζονται με την εκδήλωση πυρκαγιών υπαίθρου, την έγκαιρη απόκριση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών τουρισμού και πολιτισμού», με συνολικό προϋπολογισμό 225.200,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 171.199,00 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (Β’ κύκλος) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: ofireplus.com

 

Ofire+
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Π/Υ: 225.200,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 171.199,00 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

 

11/07/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Επιχειρήσεις

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο