Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ – Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο του λιανικού εμπορίου

Η εταιρεία ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ιδρύθηκε το 1986 με αντικείμενο δραστηριότητας τη λιανική πώληση κρέατος. Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ξεκίνησε με το πρώτο κατάστημα λιανικής στα Βριλήσσια και στη συνέχεια με το δευτερο στο Γαλάτσι.  Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης εμπλουτίζοντας αδιάκοπα την τεχνογνωσία τους με βάση τις τάσεις της αγοράς και υπηρετώντας αδιάκοπα τις ανάγκες των πελατών τους, προέβησαν σταδιακά σε ριζικές ανακαινίσεις των δύο καταστημάτων και του εξοπλισμού τους, έχοντας πάντα ως πρωταρχικό στόχο την διαρκή εξέλιξη.

Η εταιρεία εντάχθηκε στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ και δημόσια δαπάνη 75.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο της Δράσης υλοποίησε το επενδυτικό της σχέδιο εντάσσοντας σε αυτό δαπάνες ψυχόμενων βιτρινών, εξωτερικών ψυκτικών μονάδων και νέων ψυκτικών μηχανήματων (αεροψυκτήρες και ψυκτικά στοιχεία). Παράλληλα πραγματοποίησε επίστρωση των δαπέδων και των τοίχων στους χώρους επεξεργασίας κρέατος και εξυπηρέτησης των πελατών με αντιολισθητικά και κεραμικά πλακίδια αντίστοιχα. Η εταιρεία προχώρησε επιπλέον στην διαμόρφωση της εισόδου με ανεμοφράκτη και με αυτόματο άνοιγμα-κλείσιμο των θυρών, ενώ ταυτόχρονα προμηθεύτηκε και εγκατέστησε νέα ρολά ασφαλείας, καθώς και λοιπό εξοπλισμό, όπως πάγκους εργασίας κ.ά. Η εταιρεία στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ δημιούργησε 2 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (2 Ε.Μ.Ε.), με συνολικό μισθολογικό κόστος 30.000 ευρώ του επενδυτικού της σχεδίου.

Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να αναφερθούν τα κυριότερα οφέλη που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

–  αύξηση του κύκλου εργασιών και βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας,
–  μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τόσο των δομημένων εγκαταστάσεων όσο και του εξοπλισμού της επιχείρησης,
–  βελτίωση των συνθηκών εργασίας στους χώρους της επιχείρησης,
–  διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων,
–  διασφάλιση της υγιεινής των διακινούμενων εμπορευμάτων (κρεάτων και λοιπών τροφίμων),
–  διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα,
–  δημιουργία νέων, εξειδικευμένων και καλά αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης,
–  περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης και καθιέρωσή της ως ισχυρού φορέα στο είδος της στην περιοχή των Βορείων Προαστίων της Περιφέρειας Αττικής.

Η εταιρεία, με συνεχώς αναπτυσσόμενη πορεία, λειτουργεί χωρίς μεταβολές στην εταιρική της σύνθεση, βελτιώνοντας και εξειδικεύοντας διαρκώς τις υπηρεσίες της στο λιανικό εμπόριο κρέατος και άλλων τροφίμων (κρεατοσκευάσματα, αλλαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα και τυποποιημένα είδη παντοπωλείου).

Από το 2000, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην άριστη υγιεινή, η εταιρεία απέκτησε πιστοποιήσεις ISO και HACCP, ενώ παράλληλα προσέλαβε έναν τεχνολόγο τροφίμων ως εξωτερικό συνεργάτη με σκοπό την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, διασφαλίζοντας έτσι τις υψηλές προδιαγραφές στον τομέα της υγιεινής και της ποιότητας.

Ιστοσελίδα: martakistsekouras.com

 

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Τομέας Παρέμβασης Εμπόριο
Περιφέρεια Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία Ι. ΜΑΡΤΑΚΗΣ – Α. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ O.E.
Π/Υ 150.000 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη 75.000 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή 50%
Φορέας Υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ

 

 

04/07/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Επιχειρήσεις

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο