Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Χρηματοδότηση μίας σύγχρονης επιχείρησης του τομέα των Μεταφορών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. από το 2007 που έχουν ιδρυθεί, αποτελούν μια από τις βασικές επιλογές των κατοίκων του νησιού στις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων. Αποστολή της εταιρείας είναι να παρέχει στους πελάτες της ένα υψηλό  επίπεδο εξυπηρέτησης, το οποίο στηρίζεται στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη της ομάδας του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και των εγκαταστάσεών της.

Η εταιρεία εντάχθηκε στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 100.000  ευρώ.

Η χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρίας με τη δημιουργία υποκαταστήματος, καθώς και με την εγκατάσταση νέας γραμμής ελέγχου επιβατικών αυτοκινήτων, επιτυγχάνοντας την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού οχημάτων, τόσο στην αγορά που ήδη δραστηριοποιείται η εταιρεία, όσο και σε νέες αγορές με την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου σε βαρέα οχήματα.

Η ολοκλήρωση της επένδυσης συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της επιχείρησης με α) την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων σε μία νέα περιοχή και β) με την είσοδο σε νέες αγορές (τεχνικός έλεγχος ελαφρών και βαρέων οχημάτων, τρικύκλων και ATV (Οχήματα Παντός Εδάφους). Στις νέες γραμμές υπηρεσιών της επιχείρησης τοποθετήθηκε ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός, καλύπτοντας πλήρως τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που τίθενται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αναμφίβολα τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. αποτελούν ένα επιτυχημένο παράδειγμα του πώς μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να αξιοποιήσει αποδοτικά τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους, αναβαθμίζοντας και επεκτείνοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ιστοσελίδα: kteokerkyras.gr

 

ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
Τομέας Παρέμβασης Υπηρεσίες, Μεταφορές
Περιφέρεια Ιόνιοι Νήσοι
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
Π/Υ 200.000  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη 100.000 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή 50%
Φορέας Υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ

 

26/07/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού