Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Χρηματοδότηση μίας σύγχρονης επιχείρησης του τομέα των Μεταφορών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. από το 2007 που έχουν ιδρυθεί, αποτελούν μια από τις βασικές επιλογές των κατοίκων του νησιού στις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων. Αποστολή της εταιρείας είναι να παρέχει στους πελάτες της ένα υψηλό  επίπεδο εξυπηρέτησης, το οποίο στηρίζεται στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη της ομάδας του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και των εγκαταστάσεών της.

Η εταιρεία εντάχθηκε στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 100.000  ευρώ.

Η χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρίας με τη δημιουργία υποκαταστήματος, καθώς και με την εγκατάσταση νέας γραμμής ελέγχου επιβατικών αυτοκινήτων, επιτυγχάνοντας την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού οχημάτων, τόσο στην αγορά που ήδη δραστηριοποιείται η εταιρεία, όσο και σε νέες αγορές με την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου σε βαρέα οχήματα.

Η ολοκλήρωση της επένδυσης συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της επιχείρησης με α) την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων σε μία νέα περιοχή και β) με την είσοδο σε νέες αγορές (τεχνικός έλεγχος ελαφρών και βαρέων οχημάτων, τρικύκλων και ATV (Οχήματα Παντός Εδάφους). Στις νέες γραμμές υπηρεσιών της επιχείρησης τοποθετήθηκε ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός, καλύπτοντας πλήρως τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που τίθενται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αναμφίβολα τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. αποτελούν ένα επιτυχημένο παράδειγμα του πώς μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να αξιοποιήσει αποδοτικά τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους, αναβαθμίζοντας και επεκτείνοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ιστοσελίδα: kteokerkyras.gr

 

ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
Τομέας Παρέμβασης Υπηρεσίες, Μεταφορές
Περιφέρεια Ιόνιοι Νήσοι
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
Π/Υ 200.000  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη 100.000 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή 50%
Φορέας Υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ

 

26/07/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα