Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Μυθοτοπία – Πλατφόρμα ανάδειξης του πολιτισμού και των μύθων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η Μυθοτοπία είναι μία πλατφόρμα εκπαιδευτικών σεναρίων, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου του ΕΠΑνΕΚ «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», που υλοποιείται από το τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Πράξης είναι αποτέλεσμα διεπιστημονικότητας, συμπληρωματικότητας και συνέργειας ανάμεσα στους δύο αυτούς εταίρους, που υλοποίησαν με επιτυχία και έγκαιρα όλες τις προβλεπόμενες εργασίες. Το περιεχόμενο και τα συστήματα που αναπτύχθηκαν ήταν αποτέλεσμα διαθεματικής και διεπιστημονικής έρευνας ανάμεσα στους τομείς της λογοτεχνίας, της αρχαιολογίας, στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και την πληροφορική.

Για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν τεκμηριωμένα οι βασικότεροι μύθοι της περιφέρειας ΑΜΘ με αποτύπωμα στη σημερινή πραγματικότητα ενώ παράλληλα, ορισμένα αρχαία κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν μεταφράστηκαν στη Νέα Ελληνική για πρώτη φορά. Επίσης, συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά ένας πολύ μεγάλος όγκος πρωτότυπου επικαιροποιημένου τουριστικού περιεχομένου και πληροφοριακού υλικού της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (πάνω από 2.500 σημεία ενδιαφέροντος) με δυνατότητα χάραξης προσωποποιημένων διαδρομών μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου αλγόριθμου.

Τόσο η καταγραφή των μύθων, όπως αυτοί αναδύονται μέσα από κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Λογοτεχνίας, όσο και ο σχετικός σχολιασμός τους διασυνδέονται με το σύγχρονο τοπίο της περιφέρειας (φυσικό, αρχιτεκτονικό, αρχαιολογικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό κ.ά.) μέσα από τη λειτουργία του πληροφοριακού ιστότοπου (https://mythotopia.eu/) με απώτερο στόχο την υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας.

Στο πλαίσιο της έργου αναπτύχθηκε επιπλέον και μία ειδική εκπαιδευτική εφαρμογή (https://edu.mythotopia.eu/) για την παιδαγωγική αξιοποίηση του παραγόμενου ερευνητικού υλικού από διδάσκοντες και διδασκόμενους σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Οι μαθητές και μαθήτριες έρχονται σε επαφή και γνωρίζουν καλύτερα το μυθολογικό απόθεμα της Αν. Μακεδονίας και Θράκης μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ακροστιχίδες, παιχνίδια μνήμης, σενάρια για δημιουργική γραφή, φύλλα εργασίας για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και πολλά άλλα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν την εκπαιδευτική εφαρμογή για τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό της με τα δικά τους εκπαιδευτικά σενάρια, βασισμένα στους μύθους της κάθε περιοχής, τα οποία συνδέουν με την πλατφόρμα και μοιράζονται με την τάξη των μαθητών τους.

Το έργο της Μυθοτοπίας βασίζεται στη συνέργεια και συμπληρωματικότητα με την Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, της οποίας η εξωστρέφεια και η διεθνής αναγνωρισιμότητα συναρτώνται μέσω της Εθνικής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων & Τεχνολογιών – CLARIN και του Δικτύου Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες – DARIAH, εμπλουτίζοντας τον κατάλογο των γλωσσικών πόρων της και εξασφαλίζοντας την περαιτέρω αξιοποίησή τους μέσα από ειδικό αποθετήριο με την υιοθέτηση προτύπων διαλειτουργικότητας, αλλά και την εξυπηρέτηση πολλαπλών κατηγοριών χρηστών.

Για την ευρύτερη προβολή του έργου οι δικαιούχοι προχώρησαν στη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων μέσα από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως θερινά σχολεία, εργαστήρια και  ημερίδες. Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των δικαιούχων σε εκθέσεις, όπως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Βραδιά Ερευνητή και το Athens Science Festival, ενώ πραγματοποιήθηκε και ειδικά σχεδιασμένη καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Instagram).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι δικαιούχοι του έργου «Η εξαιρετικά επιτυχημένη σύμπραξη Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ε.Κ. «Αθηνά» και του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ, που επιχειρήθηκε για πρώτη φορά, οικοδόμησε μία στιβαρή σχέση συνεργατικότητας, την οποία οι δύο φορείς αριστείας στην περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σκοπεύουν να αξιοποιήσουν περαιτέρω στο άμεσο μέλλον».

Το έργο  «Μυθοτοπία – Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» με συνολικό προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη 1.500.000 ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο το Ε.Κ. «Αθηνά» και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 Ιστοσελίδα: mythotopia.eu

 

ΜΥΘΟΤΟΠΙΑ
Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός, Τουρισμός
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Π/Υ έργου: 1.500.000 ευρώ
Δικαιούχος: Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

27/10/2023

 

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα