Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

MEDNANOLEAT – Παραγωγή δερμάτων για ιατρικούς σκοπούς με χρήση υβριδικών νανοσωματιδίων

Το ερευνητικό έργο MEDNANOLEAT αφορά στην εφαρμογή υβριδικών νανοσωματιδίων, ανοργάνων υποστρωμάτων ή άλλων οργανικών και ανοργάνων ενώσεων στην τεχνολογία κατεργασίας δέρματος για ιατρικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του έργου συνίσταται στη σύνθεση επιλεγμένων νανοσωματιδίων, τα οποία, κατόπιν εφαρμογής και ενσωμάτωσής τους, τόσο στη δομή όσο και στην επιφανειακή επικάλυψη των δερμάτων (βοοειδών ή αρνοδερμάτων), θα μπορούν να ελέγχουν σημαντικές ιδιότητες του τελικού δερμάτινου προϊόντος προορισμένου για ιατρική χρήση. Οι ιδιότητες αυτές συνοψίζονται στην ανθεκτικότητα σε μικροβιακή προσβολή, στην υποαλλεργική προστασία, στη διαπερατότητα υδρατμών και στην αντοχή στην τριβή του τελικού δερμάτινου προϊόντος.

Ο τελικός στόχος του έργου ο οποίος και επιτεύχθηκε, ήταν η ανάπτυξη ενός καινοτόμου  προϊόντος, με βάση τα υβριδικά νανοσωματίδια που έχουν συντεθεί, το οποίο ενσωματώνεται αποτελεσματικά στη  δομή ή στην επιφάνεια του δέρματος, προσδίδοντας στο τελικό δερμάτινο προϊόν τις επιθυμητές ιδιότητες που έχουν επιλεγεί με ελεγχόμενο τρόπο και με μεγάλη χρονική διάρκεια.

Το έργο  «Παραγωγή Δερμάτων για Ιατρικούς Σκοπούς με Χρήση Υβριδικών Νανοσωματιδίων – MEDNANOLEAT» με συνολικό προϋπολογισμό 372.490,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 315.472,00 εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας: Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το MEDNANOLEAT συνδυάζει την καινοτομία με την βιομηχανική εφαρμογή. Η σύμπραξη ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις συνέβαλε αναμφίβολα τόσο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας όσο και της κοινωνίας της γνώσης. Επιπρόσθετα, η δημιουργία και διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και  η ανταλλαγή επιστημονικής τεχνογνωσίας είναι μερικά από τα οφέλη της συνέργειας των εταίρων, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου.

Η ερευνητική αυτή πρόταση οδήγησε ταυτόχρονα και στην αποκωδικοποίηση του τρόπου δράσης των νανοσωματιδίων στα δερμάτινα προϊόντα. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με το αυξημένο ενδιαφέρον  της επιστημονικής και της βιομηχανικής κοινότητας για τη δράση νανοσωματιδίων, οδήγησε στη διάχυση και προβολή των αποτελεσμάτων της ερευνητικής πρότασης, κυρίως μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων, όσο και στην εξασφάλιση μηχανισμών για την περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος το έργου «Μέσω της υποστήριξης από το ΕΠΑνΕΚ,  οι εμπλεκόμενοι φορείς εμβάθυναν σε καινοτόμες τεχνολογίες της νανοεπιστήμης, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργασίας σε επιστημονικό επίπεδο, αναπτύσσοντας παράλληλα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με στόχο την αξιοποίηση τους σε πολυποίκιλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.»

Ιστοσελίδα: darvichem.gr

 

MEDNANOLEAT
Τομέας Παρέμβασης Έρευνα και Τεχνολογία
Περιφέρεια Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Π/Υ  372.490,00 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

 

27/10/2023

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα