Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης – Ένα έργο μεγάλης σπουδαιότητας στον τομέα του πολιτισμού της Ελλάδας

Το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης» συμπεριέλαβε την κατασκευή του νέου κτιρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Πρόκειται για ένα κτίριο συνολικής δόμησης 2.200 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 8.400 τ.μ. Μέσα από το έργο πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου, η συντήρηση των αρχαίων αντικειμένων, καθώς και η οργάνωση του αποθηκευτικού χώρου. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου αποκτήθηκαν και τοποθετήθηκαν οι προθήκες της μόνιμης έκθεσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε η κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων βάθρων, μεταλλικών κατασκευών, κρυστάλλων, ειδικών κατασκευών και αναγκαίων ψευδότοιχων της μόνιμης έκθεσης. Επιπλέον, μέσα από τη χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιήθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση φωτισμού για τον χώρο και τα μόνιμα εκθέματα και εκτελέστηκαν εργασίες και στον εξωτερικό χώρο, όπως η κατασκευή περίφραξης, η ασφαλτόστρωση παράπλευρης οδού, η άρδευση και η φύτευση του οικοπέδου που βρίσκεται το μουσείο.

Η μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης έχει πλέον καταστεί λειτουργική και επισκέψιμη και εγκαινιάστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού στις 25 Ιουνίου 2022. Χιλιάδες επισκέπτες έχουν περιηγηθεί και περιηγούνται στους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου, ενώ παράλληλα εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με μεγάλη επιτυχία.

Το έργο είναι χαρακτηρισμένο ως phasing (δηλαδή αφορά 2 Προγραμματικές Περιόδους). Στην Προγραμματική Περίοδο 2017-2013 πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση εκσκαφών, φέροντα οργανισμού, οπτοπλινθοδομών, μονώσεων, επιχρισμάτων, τοποθέτηση κουφωμάτων. Επίσης μέρος της τοποθέτησης επενδύσεων με γυψοσανίδες, ορθομαρμάρωσης στην εξωτερική τοιχοποιία και καλύψεων των δαπέδων. Ακόμη πραγματοποιήθηκε η κατασκευή θεμελιακής γείωσης, η ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης και τμήμα της εγκατάστασης των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και της εγκατάστασης κλιματισμού. Πιο συγκεκριμένα στην Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου εκτελέσθηκαν εργασίες ύψους 2.825.608,22 ευρώ.

Στην δεύτερη φάση του έργου, η οποία υλοποιήθηκε την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ο προϋπολογισμός ανήλθε σε 2.885.268,09 ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 1.020.630,79 ευρώ απαιτήθηκε για την αποπεράτωση των υπολειπόμενων κτιριακών εργασιών, όπως ολοκλήρωση δαπεδοστρώσεων/ψευδοροφών, επιστρώσεις με κεραμικά πλακίδια, τοποθέτηση εσωτερικών θυρών, οποθέτηση ειδών υγιεινής, χρωματισμοί και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, καθώς και η εγκατάσταση κλιματισμού και η αντικεραυνική προστασία του μουσείου.

Μέσα από το έργο επιδιώχθηκε η διατήρηση, η προστασία και η αξιοποίηση, σε μια λογική βιώσιμης ανάπτυξης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση του προσφερομένου τουριστικού προϊόντος σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της μικροεπιχειρηματικότητας.

Ιστοσελίδα: am-alexandroupolis.gr

 

Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Φορέας λειτουργίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου
Συνολική Δημόσια Δαπάνη Π.Π.2017-2013: 2.825.608,22 ευρώ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη Π.Π.2014-2020: 2.885.268,09 ευρώ

 

21/03/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και