Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Η δεύτερη φάση του εκσυγχρονισμού των αναβατήρων με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ

Το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού είναι το μεγαλύτερο και το πλέον δημοφιλές κέντρο χειμερινών σπορ της Ελλάδας, του οποίου η επισκεψιμότητα ξεπερνάει τα 160.000 άτομα τον χρόνο. Διαθέτει  δύο χιονοδρομικές περιοχές, τα Κελάρια και τη Φτερόλακα, οι οποίες διαθέτουν συνολικά 23 πίστες (4 μίνι αρχαρίων με baby lifts), 7 χιονοδρομικές διαδρομές και 7 συνδετικά μονοπάτια, συνολικού μήκους 34 χλμ. Οι καταβάσεις αρχίζουν από τα 2.260μ. και φτάνουν έως τα 1.640μ. υψόμετρο, με το επιμέρους μήκος τους να κυμαίνεται από 300μ. έως 4K χλμ. για όλους τους βαθμούς δυσκολίας. Τέσσερεις από τις πίστες είναι πιστοποιημένες από την διεθνή ομοσπονδία χιονοδρομίας. Φυσικά υπάρχουν και δημοφιλείς διαδρομές εκτός πίστας για όσους θέλουν να κάνουν ελεύθερες καταβάσεις.

Όσοι έχουν επισκεφθεί το χιονοδρομικό κέντρο γνωρίζουν επίσης ότι είναι δημοφιλές και σε άτομα που δεν κάνουν σκι, αλλά θέλουν απλώς να περιηγηθούν στο χιόνι και να απολαύσουν τα εξαιρετικά chalet με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρουν.

Φυσικά θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το κέντρο αποτελεί μέρος μιας ιδιαίτερα τουριστικής περιοχής κοντά στην πόλη της Αράχωβας και στους Δελφούς.

Η δημοφιλία του προορισμού καθιστά αναγκαία την συνεχή υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό, του εκτενούς δικτύου αναβατήρων που διαθέτει.

Το πρώτο μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού των αναβατήρων ξεκίνησε από τις 10/05/2012, με την υπογραφή της 1ης σύμβασης (ΚΕΛΑΡΙΑ), και υλοποιήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : «Θεσσαλία – Στέρεα Ελλάδα – ‘Ηπειρος» κατά τη διάρκεια του ΕΣΠΑ 2007-2013 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού ΧΚΠ» (Φάση Α΄) και με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 26.853.109,33 ευρώ.

Το έργο συνεχίστηκε στη δεύτερη φάση του με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (Φάση Β’ θέση Φτερόλακα)» και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.690.211,00 ευρώ.

Σχετικά με τις δαπάνες που υλοποιήθηκαν στη Φάση Β’, στο έργο συμπεριλήφθηκαν συμπληρωματικές εργασίες για τη βέλτιστη ολοκλήρωση της λειτουργικής ενοποίησης των τουριστικών υποδομών στις περιοχές Κελλάρια και Φτερόλακα του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, μέσω νέων αναβατήρων μεταφοράς επισκεπτών και αναβαθμισμένου συστήματος ηλεκτροδότησής τους.

Ειδικότερα, στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

α) υποδομές χωρικής αναδιοργάνωσης διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και χιονοδρομικών πιστών,
β) μικρής κλίμακας βελτιστοποιήσεις παραμέτρων και έργου,
γ) συμπληρώσεις – αναβαθμίσεις συστήματος ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Φτερόλακας,
δ) εγκατάσταση συστήματος εφεδρικής ράγας συντήρησης στο σταθμό στάθμευσης φορείων Ηνιόχου – Ερμή,
ε) Παροχή συμπληρωματικών συνθέσεων σε φορεία – σεναρίων φόρτωσης αναβατήρων,
στ) στέγαση διασυνδετικής ράγας σταθμών Άνω Ηνιόχου, Άνω Ερμή,
ζ) δασικές αποκαταστάσεις, αναδασώσεις και
η) τοποθέτηση συστημάτων εποπτείας και συντήρησης.

Ένα σημείο που είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι η συμβατότητα της παρέμβασης με τους όρους και τις απαιτήσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠΑΝΕΚ,  καθώς και με την Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την κατασκευή νέων καθώς και τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου.

Πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι με το έργο ενδυναμώνονται και αναπτύσσονται σημαντικά οι δραστηριότητες του Χιονοδρομικού Κέντρου και επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός της  επιχειρησιακής του λειτουργίας, γεγονός που ενισχύει με τον τρόπο αυτό την απασχόληση και την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει εκπρόσωπος του δικαιούχου του έργου: Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» δόθηκε η δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού ενοποιώντας τις τουριστικές υποδομές στις περιοχές Κελλάρια και Φτερόλακα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξή τους και υιοθετώντας παράλληλα ένα αναπτυξιακό πρότυπο με σεβασμό στο περιβάλλον.  

Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών βελτιώθηκε συνολικό το τουριστικό προϊόν του χιονοδρομικού κέντρου κάτι που οδήγησε στην αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας και στις όμορες περιοχές των Δήμων Δελφών, Αμφίκλειας και Αράχωβας και έχει ως αποτέλεσμα την παράλληλη διάχυση τουριστικών ροών εντός των Περιφερειών Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, ενδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση στις εν λόγω περιοχές.

Το έργο αναδεικνύει ουσιαστικά τον ρόλο του ΕΠΑνΕΚ και των ευρωπαϊκών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και στην δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της και μάλιστα σε έναν κλάδο όπως είναι ο χειμερινός τουρισμός, που ακόμα διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Ιστοσελίδα: parnassos-ski.gr/espa

 

Eκσυγχρονισμός αναβατήρων xιονοδρομικoού κέντρου Παρνασσού
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός
Περιφέρεια: Στερεάς Ελλάδας
Επιχ. Πρόγραμμα: Για τη Φάση Α’: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Θεσσαλία – Στέρεα Ελλάδα – ‘Ηπειρος»
Για τη Φάση Β’: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»
Δράση: Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία
Δ.Δ. έργου Φάση Α’ : 26.853.109,33 ευρώ
Δ.Δ. έργου Φάση Β’ : 1.690.211,00  ευρώ

 

 

17/03/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα