Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

MG Luxury Villas & Suites – Μία υπερσύγχρονη τουριστική μονάδα αναπτύσσεται με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Το MG villas αποτελεί ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή του Παληού, κοντά στο κέντρο της Καβάλας και λίγα χιλιόμετρα από τα χωριά της Νέας Ηρακλείτσας και της Νέας  Περάμου, το οποίο αποτελείται από έξι νεόκτιστες βίλες με μοντέρνο σχεδιασμό και λιτές γραμμές.

Η εταιρεία εντάχθηκε στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό έργου 399.999,24  ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση συγκροτήματος έξι (6) ανεξάρτητων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε επαφή ανά δύο, με υπόγειο και σοφίτα, συνολικής δυναμικότητας 12 κλινών. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη κατασκευή μιας υπερσύγχρονης τουριστικής μονάδας με παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμονής, οι οποίες εναρμονίζονται με το τουριστικό περιβάλλον της περιοχής και καλύπτουν πλήρως τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες ποιοτικής διαμονής των τουριστών, που επισκέπτονται την περιοχή κάθε χρόνο.

Ο επιχειρηματίας, με τη βοήθεια του Προγράμματος κατασκεύασε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις υψηλής αισθητικής και διαμόρφωσε έναν καλαίσθητο και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος ενισχύσει άμεσα και εμπλουτίζει το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών και την παροχή υπηρεσιών.

Η συνολική εμπειρία για τον επισκέπτη, δεν περιορίζεται στην τυπική υπηρεσία διαμονής, αλλά παρέχει μία ολοκληρωμένη και ευχάριστη εμπειρία ξεκούρασης και ηρεμίας.

Επίσης, κατασκευάστηκε μια υψηλής ενεργειακής ταυτότητας μονάδας, που έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή ενός καταλύματος με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησης είναι καθοριστικό, τόσο για την ίδια την λειτουργικότητα της, όσο και για τον βαθμό στον οποίο συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και τη συνακόλουθη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος, προκύπτουν, μεταξύ άλλων, σημαντικές ωφέλειες όπως: α) η εισροή και επένδυση κεφαλαίων στην αγορά και έξοδος τους από την «στατική» τους παρουσία σε τραπεζικά ιδρύματα, β) η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην αγορά εργασίας, σε έναν Νομό, ο οποίος πλήττεται σημαντικά από την ανεργία, γ) η καλύτερη αξιοποίηση και αναβάθμιση της συγκεκριμένης και της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και ενίσχυση της προβολής της σε διεθνή κλίμακα και τέλος η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ιστοσελίδα: www.m-gvillas.gr 

MG Luxury Villas & Suites
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Γ-Π ΙΚΕ
Π/Υ: 399.999,24  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 199.999,62 ευρώ

 

15/07/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Έρευνα και ανάδειξη 5 ειδών σάλβιας για καλλωπιστική χρήση με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Το ερευνητικό έργο  αφορά στην αξιολόγηση, βελτίωση και ανάδειξη πέντε ειδών Σάλβιας (Φασκόμηλου) που αυτοφύονται στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία διειδικών υβριδίων με ανώτερα

Επιχειρήσεις

«Δια χειρός» – Ενίσχυση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας στη Λέσβο

Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας Δια Χειρός αποτελεί μία επιχείρηση, η οποία δημιουργήθηκε από τον φυσικοθεραπευτή- χειροθεραπευτή Χρυσοβαλάντη  Κοτοπούλη στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων